När kommer nollvisionen för fallolyckor?

Debatt2023-11-17 14:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fallskador vållar mycket lidande för de drabbade och är en kostnad i mångmiljardklassen för samhället, 16,8 miljarder per år enligt Socialstyrelsen. I Sverige avlider i snitt fem äldre varje dag på grund av fallskador. Långvarig konvalensens väntar de som ”klarar sig” med ett brott på lårbenshalsen. För regionen och kommunerna i Sörmland beräknar man de direkta kostnaderna till 325 miljoner kronor året 2020 för fallskador. Inom trafiken har man arbetat med en nollvision i många år och gått från över 1000 döda till strax över 200 personer per år. 

Äldre drabbas i hög utsträckning. I Sörmland vårdas fler är 3.000 personer över 65 år årligen efter fall. Orsakerna är flera. Tappad muskelkraft en. Det börjar ofta före femtioårsåldern. Därför är intaget av protein, som bygger muskelceller, viktigt för äldre. Brist på träning är en annan orsak till försvagning med ökad risk för fallolyckor. 

Det finns emellertid insatser att göra. Att röra på sig, motionera är bra men att gå in för lite mer regelbunden träning är troligtvis bättre. Efter vars och ens förmåga förstås. Intensivt i korta perioder är en metod. Ett forskningsprojekt om detta startar i dagarna i Sörmland med företrädare för regionen, högskolan i Dalarna och pensionärsorganisationerna.

Regelbundna läkemedelsgenomgångar och att undanröja hinder i bostaden är andra åtgärder. Maten är också viktig. Med tillräckligt och rätt näringsintag kan man få den kraft som krävs för att orka motionera och träna. Men maten är inte enbart ett näringsintag utan ingår i en måltid. Och för att aptiten ska räcka till och att maten ska smaka krävs mer än aldrig så näringsrik mat på en tallrik. Att enbart ta emot en matlåda vid dörren når inte särskilt långt på den vägen. 

Det finns tusentals undernärda äldre på särskilda boenden, enligt en rapport från Socialstyrelsens. Det är under all kritik.

Vi borde tillsammans i samhället kunna erbjuda äldre både goda måltider, motion och träning. Det är fråga om förebyggande hälsovård. Vi pensionärsorganisationer drar vårt strå till stacken och medverkar på flera sätt. Träningsprogram ska nu genomföras i regionen med ett större antal äldre och utvärderas. Prognosen när det gäller antalet fallolyckor är en alarmerande läsning (Socialstyrelsens rapport). Det är lönsamt för både enskilda och samhället att på olika sätt förebygga fallskador! 

När leder insikten till en nollvision för fallolyckor? 

Inger Jonasson-Sjödin
Distriktsordförande PRO

Sören Öhlund
Distriktsordförande RPG

Leif Kindblom
Distriktsordförande SKPF Pensionärerna

Lilli Assi
Distriktsordförande SPF Seniorerna