Mer samverkan gynnar Katrineholm och Vingåker

Gunilla Magnusson, avgående ordförande i Viadidaktnämnde, skriver om vikten av samverkan. Även om den gemensamma nämnden med Vingåker avvecklas.

Gunilla Magnusson, avgående ordförande i Viadidaktnämnde, skriver om vikten av samverkan. Även om den gemensamma nämnden med Vingåker avvecklas.

Foto: Henrik Wising, Stina Järperud

Debatt2022-12-22 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi nu summerar den här mandatperioden kan vi konstatera att Viadidakt har haft en omfattande och framgångsrik verksamhet. Hela 5 359 elever har läst inom vuxenutbildningen. 1 453 personer har varit involverade i olika former av arbetsmarknadsinsatser. 99 miljoner kronor har beviljats i externa medel i form av EU stöd, bidrag från Skolverket, Migrationsverket mm. Fler har klarat SFI och fler har gått till arbete jämfört med ett antal andra kommuner till exempel Eslöv och Marks kommuner. Detta enligt statistiken som finns i Kolada (officiella statistiken för kommuner).

Campus Viadidakt har varit framgångsrika i att komma igång med ett antal universitet-och högskoleutbildningar tillsammans med bl a Linköpings och Karlstads universitet. Under senaste året har även hela 18 studiegrupper genomfört yrkeshögskoleutbildning på Campus.

På senaste Kommunfullmäktige i Katrineholm fattades beslut om att säga upp avtalet med Vingåkers kommun. Ett liknande beslut fattades av Katrineholms kommun 2016. Vid den tidpunkten valde man att tillsätta en utredning för att genomlysa hur man bäst skulle kunna organisera Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna. Utredningen gav då vid handen att man rekommenderade en fortsätta samverkan med Vingåker i en gemensam nämnd. 

Nu utgår jag ifrån att man kommer att göra en gedigen genomlysning och konsekvensanalys för att fattat kloka beslut om hur man bäst ska organisera denna viktiga verksamhet tillsammans med andra kommuner. För just samverkan är A och O för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsfrågorna. Samverkan kan ske med eller utan en gemensam nämnd. Om det senare blir fallet kan man ha ett köp och sälj förhållande till flera kommuner. Genom samverkan kan 1+1 bli mer än 2. Vi behöver mer samverkan för att erbjuda utveckling för Katrineholmarna och regionen.

Nu när jag vid årsskiftet lämnar Viadidaktnämnden efter drygt tjugo år, varav tio år som ordförande, vill jag rikta ett stort tack till alla nuvarande och tidigare medarbetare, chefer, nämndledamöter och partners för ett bra samarbete under åren. Samtidigt vill jag lyckönska min efterträdare Helena Gärtner (M) och den nya nämnden i arbetet med det livslånga lärandet och arbetsmarknadsfrågorna.

Gunilla Magnusson (S)
Avgående ordförande i Viadidaktnämnden