Mer samtal och pengar ska det vara

Debatt 27 juni 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omställningen till ett mer klimatsmart samhälle kräver olika Infrastrukturinvesteringar och de flesta av oss vet hur viktigt det är och vill bidra. Men all infrastruktur berör också många markägare och företagare som driver ett företag.

 

Infrastrukturen är till för transport av varor och människor men även data och el. Oavsett vad som ska transporteras så dras det via någons mark över eller under jord och påverkar deras verksamhet. Ett exempel på en uppmärksammad investering i Sörmland är den kraftledning som är viktig och behövs för att SSAB i Oxelösund ska kunna ställa om sin ståltillverkning till att bli fossilfri. 

Detta är en viktig del för omställningen som ingen egentligen motsätter sig men det uppstår mycket diskussion utmed den planerade sträckningen på grund av att man inte har arbetat med den lokala acceptansen. 

 

Omställningen behöver gå fort men försenas många gånger på grund av att tillståndsprocesserna tar lång tid. Processer som handlar både om regelverk för att visa att man följer till exempel miljöbalken, och att man ska samverka med berörda markägare. 

För markägare vid en del projekt saknar de samrådet från exempelvis Vattenfall. De upplever att Vattenfall redan bestämt sig när bolaget kommer på samrådsmöten och att det istället handlar om ren information. Det i sin tur leder till markägare som är missnöjda, känner sig överkörda och att mark som inte är lämplig för tex stora fundament planeras att bebyggas. Om man istället vänder på perspektivet skulle processen med överklagande från missnöjda markägare förmodligen minska. 

 

Bara genom ökad samplanering av olika infrastrukturbyggnationer och mycket tidigare samtal med berörda markägare och företagare kan den lokala acceptansen öka. 

Om markägare får vara med från början i planeringen av det som påverkar min mark så kommer acceptansen öka för framtida intrång. Det i kombination med en bra ersättning för marken kommer minska antalet överklaganden som förlänger processerna. Omställningen behövs och de flesta vill bidra men det måste även vara på rimliga villkor för den som äger marken. Att få ytterligare intrång på marken kan vara det som till slut tvingar företagaren att lägga ner sin verksamhet. 

 

Därför borde de som bygger infrastrukturen vända på sina processer. När ett projekt ska planeras, borde de sätta sig ner med berörda markägare/företagare och se var är det är mest lämpligt och optimalt att göra den aktuella dragningen. Gå sedan hem till ritbordet och rita kartan, som förmodligen då inte kommer utgå från ett antal raka streck genom landskapet utan streck som är mer anpassade till hur det i praktiken ser ut i naturen och vad som är framkomliga vägar. 

Detta ger snabbare tillståndsprocesser genom ökad lokal acceptans. 

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Sörmland

Mattias Claesson (C)
Regionråd Sörmland

Martina Hallström (C) 
Kommunalråd Nyköping

Inger Fredriksson (C)
Oppositionsråd Katrineholm

Roger Tiefensee (C)
Gruppledare Flen

Ann Abrahamsson (C)
Gruppledarkandidat Oxelösund


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa