Mer kameraövervakning på ingång!

STOCKHOLM  20181012
Skylt  med ”TV/Video-bevakning”.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

STOCKHOLM 20181012 Skylt med ”TV/Video-bevakning”. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-06-12 06:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den grova brottsligheten är ett hot mot samhället. Att vakna till nyheter om sprängningar och skjutningar har kommit att bli en del av vår vardag. Så vill och kan vi inte ha det. Därför genomför nu Moderaterna och samarbetspartierna ett paradigmskifte i svensk kriminalpolitik. Det handlar om högre straff, brottsförebyggande arbete och nya effektiva verktyg till polis och åklagare. 

Regeringen har redan presenterat flera viktiga politiska förslag i arbetet mot gängkriminaliteten. Nyligen fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning för lättnader för kamerabevakning. Detta är ett välkommet förslag som kommer att öka tryggheten runt om i Sverige och inte minst i Sörmland.

Kamerabevakning på allmänna platser kan ha både en trygghetsskapande effekt och samtidigt bidra till brottsbekämpningen. Det kan användas både i det brottsförebyggande arbetet och i brottsutredningar i begångna brott. Kameror är alltså ett av många verktyg som ska bidra till en minskad kriminalitet och ökad trygghet.

I dagens kamerabevakningslag kräver tillståndsprocessen ofta både mycket tid och omfattande administration. År 2020 avskaffades tillståndskravet för Polisen att sätta upp kameror. Tillståndskravet för kommuner och regioner behölls dock. Nu vill den moderatledda regeringen att tillståndskravet tas bort även från kommuner och regioner. 

Vi ser därför mycket positivt på den utredning som regeringen har tillsatt.

Utredaren ska föreslå förenklingar för bland annat kommuner och regioner i deras användande av kamerabevakning på allmänna platser. Utöver avskaffat tillståndskrav ska utredaren också föreslå utökade möjligheter för att använda sig av kamerabevakning i syftet att bekämpa brott samt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt med hänsyn till detta föreslå lämpliga lagändringar. 

När läget ser ut som det gör i samhället, med skjutningar och sprängningar, där mer än var tredje kvinna känner sig otrygg, då måste en rad olika verktyg användas för att komma till rätta med otryggheten. Kamerabevakning är ett sådant verktyg. 

Den moderatledda regeringen och samarbetspartierna har och kommer fortsatt att presentera förslag för att komma åt otryggheten och få ordning på Sverige. Vi ser mycket positivt på den tillsatta utredningen om lättnader för kamerabevakning och ser fram emot att i framtiden kunna se kamerabevakning på fler platser runt om i Sverige och i Sörmland 

Louise Meijer (M)
Riksdagsledamot och Moderaternas gruppledare i justitieutskottet

Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot Sörmland

Anna af Sillén (M) 
Riksdagsledamot Sörmland

Christoffer Öqvist (M)
Regionråd Sörmland

Christer Sundqvist (M)
Kommunalråd Katrineholm

Charlotte Prennfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande Vingåker