Mer grön politik är svaret på framtidens utmaningar!

Debatt 8 september 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför kommande mandatperiod söker Miljöpartiet de gröna stöd för en politik som strävar efter att göra Katrineholms kommun långsiktigt hållbar på riktigt, det vill säga en kommun som lever inom de planetära gränserna, men också en kommun som bygger på att vi samarbetar och skapar trygga sociala gemenskaper. 

 

Därför vill vi bland annat att:

 • En klimat- och koldioxidbudget införs för att vi ska kunna följa arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan. 
   
 • Fritidsgårdar öppnas i varje stadsdel/kommundel för att ungdomar ska ha någonstans att träffas efter skolan och på helger. 
   
 • Den biologiska mångfalden främjas och att rewilding (återförvildning) tillämpas för att återskapa de kommunala skogar som kalhuggits 
   
 • Tallmossen i Kerstinboda industriområde bevaras

   
 • Kommunen tar fram en lokal plan när det gäller att trygga försörjningen av livsmedel 
   
 • Byggnation på åkermark förbjuds
   
 • All jordbruksmark som ägs av kommunen odlas ekologiskt (utan konstgödsel och bekämpningsmedel) 
   
 • Stora Djulö gård med tillhörande marker omvandlas till ett kunskaps- och verksamhetscentrum för bland annat ekologisk odling, naturskola, främjande av biologisk mångfald och ökad lokal matförsörjning med mera. 

   
 • Elever med NPF-diagnoser får samma möjlighet som andra elever att tillgodogöra sig all undervisning utifrån sina förutsättningar. 
   
 • Katrineholms kommun undersöka möjligheten att bygga upp en återbruksverksamhet i likhet med Re:Tuna i Eskilstuna. 

   
 • Problemet med ljusföroreningar som stör såväl däggdjur som insekter och påverkar deras naturliga beteendemönster uppmärksammas 
   
 • Kommunen inför en plan för energibesparing 
   
 • Flera bil- och cykelpooler startas i Katrineholm
   

För att skapa en långsiktigt hållbar kommun är det lika viktigt att stärka områden som exempelvis integration, kultur, utbildning, vård och omsorg, som att göra mer renodlade klimat- och miljösatsningar.

Vi vill att Katrineholm ska vara en kommun där vi ställer om samhället så vi klarar av att reducera effekterna av de klimat- och miljökriser vi ser allt fler tecken på, men också en kommun som anpassar sig för att klara av en framtid som kommer att präglas av såväl torka som skyfall, men även andra typer av extremväder. Men för att kunna göra det måste vi också bygga en kommun där alla kan känna sig trygga och där alla får plats.


Nicklas Adamsson (MP)
Lilli Marton (MP)
Ismail Abukar (MP)
Carina Clarvind (MP)
Kandidater till kommunfullmäktige Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa