Majoriteten behöver lyssna – inför en koldioxidbudget!

Debatt 8 december 2022 21:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På måndag ska kommunfullmäktige i Katrineholm fatta beslut om en motion från Vänsterpartiet (med stöd av Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet) som föreslår att kommunen inför en koldioxidbudget. Det är en plan för att få koll på koldioxidutsläppen inom kommunens geografiska område och ge en planerad avveckling av dessa med årliga uppföljningar för att nå Paris-avtalets målsättning. Stoppa Jordens uppvärmning vid 2 grader celsius, helst vid 1,5 grader. 

Här finns även viktiga pedagogiska och demokratiska aspekter: medborgarna kan genom uppföljningarna följa hur kommunens arbete med att minska utsläppen fortlöper. Det ger kunskaper och möjlighet för medborgare att ge synpunkter på det. För klimat- och miljörörelserna och för många klimatforskare är detta en mycket viktig fråga att driva.

 

En kommuns egen verksamhet utgör en mindre del av utsläppen, som mest kommer från industrier, jordbruk, transporter och bostäder. Kommunen behöver alltså upprätta ett samarbete med företag, organisationer och medborgare för att uppnå målet. Fler än 100 kommuner har upprättat, eller är i färd med att upprätta, en sådan budget, även flera regioner. Där visar det sig att utsläppsminskningarna måste ligga på 12-18 procent per år inom en viss tidsram för att leva upp till Paris-avtalet, vilket kräver stora insatser för att klara av.

Kommunledningen har hittills sagt att man har tillräcklig koll och därför inte behöver införa en koldioxidbudget. Hur kan man påstå det när den tidigare, bristfälliga ”planen” är från 2005 – utan uppföljningar och revideringar?

 

När motionen behandlades i Bygg- och miljönämnden i november beslutade majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) att ”anse motionen besvarad med hänvisning till /det pågående/ arbetet med kommunens energi- och klimatplan” (som tidigare utlovats redan till 2019). Det är en mötesfras som betyder att man anser att man redan arbetar i den riktning som motionen anger. S och M föreslår nu detsamma inför fullmäktigesammanträdet på måndag.

Vi tycker att det svaret är diffust och döljer att man inte vill införa en specifik koldioxidbudget. Vi har svårt att förstå varför den politiska majoriteten inte lyssnar på klimatrörelsen, forskarna, de kommuner som infört en koldioxidbudget och de över 1000 katrineholmare som skrev på Klimatgruppens namninsamling för en sådan budget i höstas (överlämnad till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg).  Vet ni, S och M, bättre? Var klämmer skon?

 

Matilda Andersson
Liselotte Elén
Lotta Wistrand
Klimatgruppen (Naturskyddsföreningen)
Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa