Lyssna på oss som företräder vårdpersonalen!

Debatt 8 januari 2023 17:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det som kallas ”kompetensförsörjning”, att personal med rätt kompetens ska finnas tillgänglig för att bemanna hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt, är hälso- och sjukvårdens största utmaning. 

I 21 av 21 regioner har man brist på barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, 20 av 21 regioner har brist på biomedicinska analytiker och 18 av 21 har brist på grundutbildade sjuksköterskor, enligt Socialstyrelsen. Alla är lika illa ute, kan det verka.

 

Men faktum är att Region Södermanland är mer illa ute än andra regioner, när det gäller kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Sörmland placerar sig långt under andra regioner, när Socialstyrelsen jämför antalet legitimerad vårdpersonal per 100 000 invånare. Vår region rankar långt under riksgenomsnittet när det gäller hur många barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som finns anställda för att vårda invånarna.

 

Dessa är bristyrken som är en utmaning att rekrytera och behålla och regionen som arbetsgivare konkurrerar inte bara med andra regioner, utan mot kommuner och inte minst – mot privata vårdföretag. En ny undersökning från Universum visar att sjuksköterskor under 40 föredrar de privata vårdaktörerna som framtida arbetsgivare, framför regioner och kommuner. 

Där är Region Sörmland är inte ens med på topp 50-listan över tänkbara arbetsgivare! Det är något som inte förvånar Vårdförbundet. På många företag får du som sjuksköterska större frihet att själv bestämma ditt arbetsschema och du har ofta högre lön, inte minst om du arbetar som bemanningspersonal. 

 

Så vilka strategier använder sig Region Sörmland av för att attrahera den kritiska kompetens som behövs för att kunna leverera en god och säker hälso- och sjukvård till invånarna? Uppenbarligen inte av lönen, som är det mest kraftfulla verktyget att rekrytera och behålla personal. Enligt partsgemensam lönestatistik från 2021 för Vårdförbundets medlemmar hamnar Region Sörmland på plats 18 av 21 och ligger med 3 procents löneökning, långt under riksgenomsnittet på 3,4 procent. 

 

Lösningarna finns men regionen måste våga gasa och satsa i stället för att bromsa, trots att vi nu går in i ekonomiskt tuffare tider. Vi vill ha en långsiktig dialog med det nya regionstyret med M, Vård för pengarna, KD och C om vad som krävs framåt för att förändra. 

Ni har chansen att rätta till det som föregående regionstyret uppenbarligen inte mäktade med – lyssna på oss som företräder vårdpersonalen! Tillsammans kan vi säkra att invånarna får tillgång till en bättre hälso- och sjukvård med rätt kompetens på rätt plats.

 

Att vara barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska är fantastiska yrken, men vi behöver fler kollegor. Regionen som arbetsgivare måste satsa på den mänskliga kompetensen och inte bara på ny teknik, byggnader, fordon och utrustning. Annars kommer nyckelkompetens inom vården att fortsätta säga upp sig, vilket drabbar patienterna.

 

Lena Lindh
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Södermanland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa