Luft i lönekuverten är inget att längta tillbaka till

Debatt 4 juli 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inflationen är nu den högsta sedan början av 90-talet. Räntorna skjuter i höjden. Pandemin sätter fortfarande sina spår,.

Den internationella handeln utsätts för störningar. Kriget i Ukraina har snabbt förvärrat det säkerhetspolitiska läget och skapat mänskliga tragedier i vårt närområde. Det är mot den bakgrunden som förberedelserna inför 2023 års avtalsrörelse tar sin början.

 

Många hushåll får det tuffare när kostnaderna för mat, boende och drivmedel, alltså grundpelarna i vår vardag, ökar så markant. Röster höjs för att löntagarna ska kompenseras genom väl tilltagna lönepåslag.

En spontan reaktion blir lätt att det låter rimligt. Men vi måste faktiskt lyfta blicken – och se de långsiktiga effekterna. Med facit i hand vill väl ingen tillbaka till 70- och 80-talens kraftiga löneökningar

Konsekvensen den gången blev att företagens konkurrenskraft skadades, medarbetare blev uppsagda och inflationsbrasan tog fart. Av lönehöjningar för dem som hade sina jobb kvar återstod ingenting. Man talade om luft i lönekuvertet.

 

Det nu 25 år gamla Industriavtalet blev en vattendelare. Samförstånd ledde till framgång. Avtalet har tjänat såväl företag som individer och nation väl. Svensken har under dessa år ökat sin genomsnittliga köpkraft med hela 70 procent. Det överträffar utvecklingen i flertalet andra EU-länder.

Trä- och Möbelföretagen (TMF), Gröna Arbetsgivare och Grafiska Företagen företräder 5 000 företag. Flertalet är små eller relativt små och finns oftast på eller nära mindre orter. Med drygt 70 000 personer anställda i våra branscher är dessa företag viktiga arbetsgivare.

 

Höjda lönekostnader ovanpå alla andra påfrestningar skulle slå hårt mot företagen. Konkurrenskraften skulle urholkas. Sysselsättningen skulle hotas, och sannolikheten för nedläggningar öka. Reallöneutvecklingen skulle utebli. 

Det finns all anledning att mana till återhållsamhet i den stundande avtalsrörelsen. Efter decennier med ständigt stigande köpkraft blir det naturligtvis en omställning att tillfälligt behöva acceptera krympande reallöner.

 

Men det handlar om att hålla ut under en tid – för att på det sättet påskynda återhämtningen. Det är långt bättre än att vältra problemen framför sig och riskera en förvärrad situation.

Erfarenheterna av Industriavtalet är mycket goda. På den vägen ska vi fortsätta. Vårt bestämda intryck är att de fackliga organisationerna inser allvaret. Ett ansvarsfullt agerande nu leder till tryggare anställningar och till att reallönerna snart kommer att kunna stiga igen.

Eva Glückman

VD Grafiska Företagen

David Johnsson

VD TMF

Anna Freij

Förhandlingschef Grafiska Företagen och TMF

Lena-Liisa Tengblad

VD Gröna Arbetsgivare

Örjan Lénard

Förhandlingschef Gröna Arbetsgivare


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Subventionera el i södra Sverige

Subventionera el i södra Sverige

Katrineholms handlare upplever uppsving i butikerna: "Vi har en bra och trogen kundkrets"

Katrineholms handlare upplever uppsving i butikerna: "Vi har en bra och trogen kundkrets"

Huspriserna i Katrineholm och Vingåker stiger – men dyrare att bo, låna och leva

Huspriserna i Katrineholm och Vingåker stiger – men dyrare att bo, låna och leva

Insändare: Det krisar mindre med vegomat

Det krisar mindre med vegomat

Åke Wredén: Riksbanken ska nu bromsa inflationen

Riksbanken ska nu bromsa inflationen