Låt elever i Sörmland delta i EU-skolval 2024!

MUCF anordnar EU-skolval 2024 på regeringens uppdrag

MUCF anordnar EU-skolval 2024 på regeringens uppdrag

Foto: Christoffer Rikardsson

Debatt2024-03-14 10:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har åter fått regeringens uppdrag att anordna skolval för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet i samband med EU-valet. Senast MUCF arrangerades skolval var i samband med valet till riksdagen 2022.

Skolval arrangeras som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlängd, valurnor och rösträknare. Många skolor ordnar debatter, temadagar och studiebesök. EU-skolvalet kan genomföras från 15 april till och med 31 maj, anmälan görs senast den 21 mars på mucf.se.

Elever som deltagit i skolval tycker att de fått bättre kunskap om politik och demokrati samt att de blivit mer intresserade av politik och olika samhällsfrågor. Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik. 

Vid förra EU-skolvalet, 2019, deltog 315 av landets skolor och 65 630 elever. Det var en tydlig förbättring jämfört med EU-valet 2014 och antalet röstande elever ökade med 47 procent. Det speglar ett ökande intresse för politik och samhällsfrågor bland unga. Samma utveckling syns i skolvalet till riksdagen. 

  • I Södermanlands län deltog 6 skolor i EU-skolvalet 2019 och 1 073 elever röstade. Valdeltagandet låg på 63,5 procent. 
  • I Södermanlands län deltog 42 skolor i skolvalet 2022 i samband med riksdagsvalet och 10 587 elever röstade. Valdeltagande låg på 77,9 procent. 

Det är glädjande att valdeltagandet i skolorna ökar. Samtidigt är det oroande att inte alla har samma tillgång till Sveriges största demokratisatsning för unga. 

Skolval arrangeras tyvärr mer sällan i skolor med anpassad skolgång. Friskolor ökade sitt deltagande vid förra skolvalet men arrangerar skolval mer sällan än kommunala skolor. Gymnasieskolor med yrkesprogram ökade sitt deltagande med nära åtta procentenheter i förra skolvalet 2022 och blev därmed den skoltyp som deltog i högst grad.

Skolval är särskilt viktigt för elever som inte talar om demokrati och politik hemma, elever med särskilda behov, yngre elever eller de som inte har erfarenhet av demokrati från sina hemländer. Unga födda utomlands tycker i högre grad än övriga elever att deras kunskap om demokrati och politik ökat tack vare skolvalet.

Skolval ger unga mer kunskap om demokrati, valdeltagande och politik, men framför allt ett ökat engagemang för samhällsfrågor och insikt i hur viktigt det är att värna vår demokrati. Ge alla högstadie- och gymnasieelever i Södermanlands län chans att delta i EU-skolvalet!

Lena Nyberg

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF