Låt bilismen bidra till en hållbar framtid

Potthål, väg 56 mellan Katrineholm och Äs. Den här sortens saker innebär att bilarna måst bromsa in - med det ökar också utsläppen.

Potthål, väg 56 mellan Katrineholm och Äs. Den här sortens saker innebär att bilarna måst bromsa in - med det ökar också utsläppen.

Foto: Erica Johansson

Debatt2024-03-21 09:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om vi ska klara omställningen måste alla hjälpa till. Mycket kan ske genom beslut fattade av politiker och myndigheter, men själva jobbet måste göras av många fler. Vi kan alla göra kloka val i vardagen som uppmuntrar företag till teknikutveckling för sänkta utsläpp. Här sker det nu stora saker som kommer att kunna minska klimatavtrycket från transportsektorn på relativt kort tid. 

Enligt en rapport från Transportstyrelsen har utsläppen från genomsnittliga nya personbilen nära nog halverats de senaste fyra åren. Bara mellan 2022 och 2023 skedde en minskning med åtta procent. Elektrifieringen bidrar till detta, men också annan ny teknik som gör motorer och drivlinor mer effektiva. All teknik som kan bidra till minskade utsläpp kommer att behövas i framtiden. 

Motorbranschen tar med andra ord ett stort ett stort ansvar för hållbarheten. Som ytterligare exempel kan nämnas att 95 procent av ett fordon återvinns när det en gång skrotas. Det är cirkulär ekonomi i praktiken. Innan dess rullar en bil i snitt 15-20 år. De allra flesta har flera ägare under sin livstid. För att ny teknik ska kunna fasas in i fordonsflottan så snabbt som möjligt krävs därför en välfungerande andrahandsmarknad. Här spelar verkstäder och handlare en viktig roll. Väl underhållna fordon kan på så sätt byta ägare och även de hushåll som inte har möjlighet att köpa helt nya bilar kan vara med och bidra till minskade utsläpp.

Allt detta sker samtidigt som resandet med bil ökar och antalet fordon i trafik slår rekord. Det ligger ingen motsättning i ökad mobilitet och minskade utsläpp. Verkligheten visar att det går att kombinera.

Vi befinner oss på sätt vis i ett guldläge där omställningen tar fart och människors möjlighet till mobilitet ökar. Då måste också beslutsfattare och myndigheter hänga med. 

  • Väl underhållen infrastruktur krävs för jämna trafikflöden. Potthål och sprickor leder till mer inbromsningar, vilket både ökar och utsläppen och potentiellt kan orsaka olyckor.
  • Utbyggd laddinfrastruktur måste finnas. Den allra mesta laddningen sker nattetid och då måste laddplatser tillkomma vid nybyggnationer till exempel. 
  • Gott om parkeringsplatser är en förutsättning för ett livskraftigt lokalsamhälle, helst med möjlighet till laddning. Att ta bort parkeringsplatser i städer leder däremot till minskat kundunderlag för handel och annan service, samt ökad söktrafik när bilister tvingas åka runt och leta efter en plats. Onödiga utsläpp kan minimeras genom en realistisk planering. 

Bilen är en del av omställningen. Med goda förutsättningar kan bilismen vara och bidra till en hållbar framtid, det har verkligheten redan visat. Det är något att ta fasta på för våra förtroendevalda och myndigheter. Alla måste tillåtas vara med och bidra.

Anders Östberg
Motorbranschens Riksförbund, MRF, opinion och kommunikation