Läkemedelspolitik för människa och planet

Läkemedel som gör oss friskare ska inte skada människor eller ekosystem någon annanstans på jorden. Det skriver tre liberaler.

Läkemedel som gör oss friskare ska inte skada människor eller ekosystem någon annanstans på jorden. Det skriver tre liberaler.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2021-04-01 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läkemedelsfabriker i världen läcker ut stora mängder substanser till jordbruk och dricksvatten. Hormonstörande ämnen påverkar vattenlevande organismers fortplantning och halterna diklofenak är på sina håll så höga att gamar riskerar utrotning. 

Studier visar att avloppsvatten, åar och sjöar nära tillverkningsplatser kan innehålla högre halter antibiotika än man ser i blodet hos en människa mitt under antibiotikabehandling. Enbart antibiotikautsläppen kan leda till global katastrof.

Liberalerna vill skärpa miljökraven för läkemedel genom hela produktlivscykeln. Läkemedlens värde för sjuka människor väger självklart tyngst, men miljöpåverkan måste minskas. Sverige behöver ta ansvar för tillverkningsprocesser, förpackning, upphandling, import och användning. Riskerna måste också minimeras när läkemedelsrester kissas ut.

Idag finns ingen maxgräns för hur stora utsläpp som är tillåtna vid läkemedelstillverkning. Regeringen bör arbeta för utsläppsgränser vid tillverkning av läkemedel.

Lägsta pris ska inte sättas framför planetens framtid vid import. Det behövs miljökriterier för upphandling av läkemedel, som belönar seriösa företag som investerar i miljöförbättringar.

Vi vill införa ett mellanläge mellan receptfritt och receptbelagt för bland annat läkemedel som skadar vår miljö. De ska säljas efter rådgivning för att bara användas av de människor som verkligen behöver just de läkemedlen.

Köpbeteende är ett kraftfullt styrmedel. Vi vill införa kloka miljökriterier, så att de patienter som vill kan göra en insats för miljön bland receptfria läkemedel och inom ramen för utbytessystemet, när det finns flera alternativ som är precis lika bra mot en sjukdom. Vi är övertygade om att många utan att tveka skulle bli miljöhjältar i apotekskassan, hellre än att spara enkronor.

Trygg läkemedelsanvändning är så mycket mer än en tablett tre gånger dagligen. Ansvarsfull läkemedelspolitik kräver miljöhänsyn från start till mål. Ett rikt land som vårt kan inte med gott samvete ge vård som skadar miljön hos oss eller någon annanstans på jorden.

Lina Nordquist (L)
Riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson 

Barbro Westerholm (L)
Riksdagsledamot, folkhälsopolitisk talesperson

Ewa Callhammar (L)
Gruppledare Region Sörmland