Lägg ner planerna på det gröna huset på torget

Debatt 23 december 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med osviklig tondövhet presenterar Katrineholms kommun husbygget på Stortorget: Både katrineholmarnas och Länsstyrelsen Södermanlands åsikter har vägts in när det nya huset tagits fram.” Men enligt KK:s läsarundersökning vill en majoritet inte ha något hus alls på torget! Att ändra färg och några detaljer är inte att ”väga in” folks åsikter.

Vidare: Kvar är tanken att bottenvåningen vigs åt restauranger, affärslokaler och liknande verksamheter.

Så väl tänkt!  Då blir det ännu en restaurang utöver det 20-tal som redan finns inom ett par kvarters avstånd. Tomma affärslokaler finns redan i tillräcklig mängd.

 

Vilka är det som ska bo i huset? Lite äldre människor med en slant på banken kan man tänka. Men det finns inga möjligheter att anordna boendeparkering inom planområdet. … Parkering för bostäder får lösas på annat sätt och exploatören ansvarar för detta. Inom cirka 300 meter från planområdet finns kommunens parkeringshus där långtidsparkering tillåts mot en avgift.”

Så glada de kommer att bli. De får trösta sig med att ”Kommunen kräver att 2.0 cykelplatser/lägenhet uppförs som en mobilitetsåtgärd. Cykelplatserna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra.” Att erbjuda äldre människor cykelställ istället för parkeringsmöjligheter känns som ett hån.

 

Efter påpekande från bland annat mig har man insett att husbygget inte kan kombineras med busshållplatser längs Fabriksgatan. Men: ”Kommunen planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid, vilket har tagits med i beaktande vid utformning av det nytillkomna huset.”

Jaha, ja Vad kostar det? Ett väl fungerande resecentrum får stryka på foten för ett skrytbygge, som dödar torget och dödar förtroendet för kommunledningen. 

 

Förtätning ropar då KK:s ledarsida reflexmässigt. Förtätning på torget har åldrig ingått i uppdraget, och sedan planerna för torget först presenterades år 2010. Det har uppförts centrumnära bostäder i kvarteret Pionen, längs Bievägen, Kyrkogatan, Bondegatan och nu senast vid brandstationen. Hur mycket tätare ska det bli?

Landmärket på torget är Göran Dahlströms projekt. Varför ska nuvarande ledning fullfölja Dahlströms storvulna planer, vilket ju inte gynnar någon. Att fortsätta på den inslagna vägen kommer att innebära att socialdemokratin i Katrineholm rasar ytterligare i opinionen. Kill your darlings är mitt förslag. Använd tiden och pengarna till något vettigt!

 

Urban Lundin
Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa