Kommunerna måste gå före i klimatomställningen

Debatt 27 juli 2022 19:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler människor har under de senaste åren engagerat sig för att få till stånd en snabb, rättvis och kraftfull klimatomställning. En mängd lokala partipolitiskt oberoende klimatorganisationer landet runt har antagit ett gemensamt uttalande, Klimatuppropet, riktat till kommunledningarna. Vår klimatgrupp inom Naturskyddsföreningens lokala förening är del av detta upprop. Vi betonar följande:

  • FN:s klimatpanel IPCC har i två nya rapporter det senaste året fastslagit att världen är på väg mot stora klimatkatastrofer om politiken inte åstadkommer kraftiga utsläppsminskningar och en snabb omställning till en klimatneutral ekonomi.
  • Det behövs kraftfulla åtgärder på alla nivåer i samhället och en befolkning som är informerad och delaktig för att omställningen ska få fart. Tydliga beslut och synliga resultat behöver komma nu under 2020-talet. Rika länder som Sverige behöver nå nollutsläpp för fossila bränslen redan inom 12–13 år, enligt den koldioxidbudget som klimatforskaren Kevin Anderson presenterat.
  • Kommunerna har en viktig roll i klimatomställningen med sitt inflytande över samhällsplanering och sin nära kontakt med alla medborgare. Denna roll behöver synliggöras och stärkas, vilket kan ske såväl genom tydliga riktlinjer och stödresurser från staten, som genom att kommunerna själva tar på sig ledartröjan, något som vår grupp framfört till kommunledningen vid flera möten och i insändare. 
  • Klimatanpassning och krisberedskap måste stärkas i hela landet. Genom att stärka lokala möjligheter att trygga invånarnas försörjning och välfärd ökar samhällets motståndskraft mot kriser. 

I september går Sverige till val och då behöver klimat, miljö och omställning vara centrala frågor för politiker och väljare att ta ställning till, i valet och i de viktiga beslut som krävs när valresultatet är klart. Kommunernas klimatarbete måste intensifieras rejält under den kommande mandatperioden för att omställningen ska kunna ske i tid och föra med sig ett värdigt och fungerande liv för varje invånare.

Det gäller även Katrineholms kommun!


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa