Kommunerna har viktig roll i att minska arbetslösheten

Debatt 19 augusti 2021 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När företagen sakta börjar känna framtidstro igen efter pandemin är det viktigt att våra sörmländska kommuner fortsätter stötta våra företag på alla sätt de kan. I Sörmland behöver vi fler jobb. De som kan skapa nya arbetstillfällen är just våra företag – såväl små som stora.

Arbetslösheten uppgick till 10,3 procent i juni i landet och i Sörmland ligger vi högt på 10,4 procent. Det är för högt. Hur kan vi då få fler företag att anställa och få fler att starta företag? Här följer några konkreta förslag från oss moderater för att förbättra företagsklimatet i Sörmland och därmed skapa fler arbetstillfällen:

1. Regelförenklingar. Sveriges företagare stöter dagligen på onödigt regelkrångel som är ineffektivt och försvårar deras möjlighet att utveckla sin verksamhet. En företagare har cirka 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter och allmänna råd att förhålla sig till. Detta innebär stora kostnader för den enskilde företagaren. Mycket av detta kan inte kommunerna styra över men alla kan se över sitt kommunala regelverk och göra förenklingar och förbättringar.

2. Myndighetsutövning. Alla företagare har rätt att kräva att myndigheterna arbetar med sin service för att anpassa och förbättra verksamheten efter företagens behov. Kommunerna ska ha tydligt definierade servicegarantier som visar vilken service man som företagare ska kunna förvänta sig. Det ska även tydligt framgå hur företagen kompenseras om en myndighet inte lever upp till garantin.

3. Kompetensförsörjning. Kraftiga åtgärder behöver sättas in för att överbrygga glappen mellan företagens efterfrågan och den reella tillgången på kompetens. För att företag ska klara sin kompetensförsörjning måste våra sörmländska kommuner säkerställa att yrkesprogrammen, inom skolan är relevanta och attraktiva.

4. Upphandlingar. Det är ett välkänt faktum att byråkratiska processer försvårar småföretagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Regelverk och arbetssätt behöver förändras. Många kommuner bjuder in till utbildningstillfällen och information gällande deltagande i upphandling. Men mer behöver ske på det här området.

Detta är fyra konkreta förslag på åtgärder för att förbättra och förenkla för våra företag. Områden där våra nio kommuner har stora möjligheter att bidra till att Sörmland ska få ett av Sveriges bästa företagsklimat och på så sätt få ner arbetslösheten. 

 

Anna af Sillén 
Ordförande i Moderata Företagarrådet

Magnus Stuart
Riksdagsledamot
Länsansvarig Moderata Företagarrådet Södermanland

Ämnen du kan följa