Kom ihåg både klimatkris och naturkris

Debatt 20 maj 2022 21:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I morgon den 22 maj uppmärksammas för femte året i rad den Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Det är ett tillfälle att fira all den fantastiska artrikedom som finns på jorden, men också en väckarklocka för att belysa en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande förlusten av biologisk mångfald. Vi befinner oss i en enormt riskfylld situation. Det är ingen slump att en massutrotning av arter sker, utan det är ett resultat av det enorma systemfel politiska beslut har skapat.

 

Klimatkrisen och naturkrisen är sammanflätade. Artrikedomen hotas när korallreven dör, öknar breder ut sig, urskog avverkas och glaciärerna smälter. Förstörda ekosystem leder till hunger, sjukdom och eskalerande klimatkris. Därför måste vi lika resolut som vi bekämpar klimatförändringarna agera för att stoppa den rekordsnabba utrotningstakten av djur och växter.

I regeringsställning lade Miljöpartiet historiskt stora miljöbudgetar och Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål. Vi bidrog till att över 1 000 naturreservat skyddades, vi satsade på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, vi tog initiativ till ett globalt kemikalieavtal, vi satsade på våtmarker.

 

I Katrineholm vill Miljöpartiet bland annat skydda all kommunal skog från avverkning. Vi vill i större utsträckning bygga på mark som redan är tagen i anspråk, istället för att i onödan skövla naturmark. Vi vill återförvilda kalhyggen genom att låta naturen själv ta över. Vi vill återväta våtmarker för att de på nytt ska kunna lagra istället för att släppa ifrån sig koldioxid. Vi vill också skydda den hotade tallmossen i Kerstinboda industriområde som kommunen vill skövla för att bland annat göra området till upplag för betongelement. Miljöpartiet står på naturens sida.

 

Utan Miljöpartiet i regering har ambitionerna sänkts rejält. För att inte tala om den slakt av miljö- och klimatbudgeten som högerpartierna ägnar sig åt. Nu, mer än någonsin, behövs grön politik som rättar till det stora systemfel som utarmar vår gemensamma planet på liv.

Fakta finns, men klockan tickar. Vi måste göra mer. Valet är ditt! Livet vill leva, om vi bara låter det komma tillbaka så finns det hopp om att vända utvecklingen.

 

Rebecka Le Moine (MP)
Talesperson för biologisk mångfald

Nicklas Adamsson (MP)
Kandidat till Katrineholms kommunfullmäktige och riksdag

Dorothee Hildebrandt (MP)
Kandidat till Katrineholms kommunfullmäktige

Lilli Marton (MP)
Kandidat till Katrineholms kommunfullmäktige

Ismail Abukar (MP)
Kandidat till Katrineholms kommunfullmäktige

Carina Clarvind (MP)
Kandidat till Katrineholms kommunfullmäktige


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa