Klimathotet kan besegras från vänster

Regeringen gör inte nog i klimatfrågan,  skriver Lotta Johnsson Fornarve (V), riksdagsledamot för Sörmland.
Regeringen gör inte nog i klimatfrågan, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V), riksdagsledamot för Sörmland.

Debatt 24 augusti 2023 07:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sommaren är en underbar tid, särskilt för oss som lever i ett litet kallt land i norra Europa. Men samtidigt ser vi med oro på klimatförändringen. Smältande istäcken, översvämningar, torka, orkaner och skogsbränder är tydliga tecken på klimatförändringen. 

Klimathotet kan besegras, men då krävs en kraftfull omställning som inkluderar hela samhället, med en effektiv politik som fördelar bördorna mer rättvist.  

 

Tyvärr har vi en regering som inte gör tillräckligt.  Snarare ser vi hur klimatpolitiken går åt fel håll. Sverige skulle kunna bli ett föregångsland i klimatfrågan, men då måste den ekonomiska politiken anpassas till de ramar klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver stora investeringar i grön industri, förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter.

För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd,  i stället för till ökad privat konsumtion för dem som redan har mest, blir det enklare att minska utsläppen. Det behövs helt enkelt en grön politik från vänster, som tar ansvar för miljön – samtidigt som vi skapar fler jobb, företag och framtidstro, även utanför storstäderna. 

 

Vänsterpartiet vill se ett massivt grönt investeringsprogram för en fossilfri industri. I Sörmland har vi kommit långt genom exempelvis SSAB:s projekt för att ta fram ”grönt stål”. Men att göra oss oberoende av fossil energi kommer att kräva stora investeringar i förnybar energi. Havsbaserad vindkraft utanför Sörmlands kust skulle kunna vara ett viktigt bidrag.

Vi vill också inrätta en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital där både stora och små företag kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta. Vi vill bygga bra, miljövänliga och hållbara bostäder som folk har råd med. Vi vill bygga ut järnvägen och se till att det blir billigare att åka kollektivt, genom att införa en statlig subvention så att vi kan halvera biljettpriserna. Vi vill införa en subvention till dom som väljer en klimatvänlig bil. 

 

Det år några av våra förslag för att möta det växande klimathotet. Klockan tickar på, men ännu är det inte för sent att ställa om, men det börjar bli bråttom. Visst vill vi kunna njuta av många fina somrar framöver och slippa oroa oss för våra barns och barnbarns framtid. 

 

Lotta Johnsson Fornarve (V)
Riksdagsledamot


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa