Välfärden ska vara som starkast när du är som svagast

Debatt2023-11-23 14:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står inför en orolig framtid. Men tillsammans kan vi vara med och påverka Katrineholms framtid i rätt riktning så att välfärden ska vara som starkast när du är som svagast. 

KD är ”barn & äldres röst”. Vi vill att Katrineholm ska bli ett Child-City, Sveriges ojämförbart bästa kommun att växa upp i. Tror Ni det är möjligt och viktigt inför 2024? 

Katrineholms befolkningstillväxt har tyvärr bromsat in. Sedan 2019 har Katrineholm minskat med 430 personer. Det minskar skatteintäkterna med cirka 30 miljoner kronor. Vi har ett lågt barnafödande som måste tas på allvar. Orsakerna är många, men det är KD:s mål och skyldighet att ge barn och unga en bra start i livet genom att kvalitetssäkra kommunens förskolor, skolor och gymnasium! Vi kan erbjuda bättre familjepolitik i vår kommun! 

KD vill att kommunen ska samarbeta med fler föreningar. Vi saknar samarbetet och samverkan mellan kommun och kommunens kyrkor & församlingar och föreningar inom den sociala sektorn. 

Alla föreningar som har barn och ungdomsverksamheter behöver komma till tals och lyssnade på om vad de kan erbjuda kommunens medborgare. 

KD vill se ett Katrineholm där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka! 

Vi vet att en långsiktig satsning på barn och ungdomar kommer leda till en bättre framtid, och med ett bättre skolresultat kommer leda till att fler får jobb efter skolan. KD vill satsa 10 miljoner kronor mer på bildningsnämnden. Även vård och omsorgsförvaltningen har ett stort behov av utbildad personal. Vi förstärker vård- och omsorgsnämnden med 3 miljoner kronor mer än den politiska majoriteten (S och M). 

Vi har besparingar på samhällsbyggnadsförvaltningen med 7,5 miljoner kronor utifrån en dämpad efterfrågan under 2024– 2025. Även service och tekniknämnden får känna på besparingar med 1,5 miljoner kronor utifrån behovet av kärnverksamheternas framtida behov och satsningar och för att nå målen. Kommunstyrelsens ordförande får visa vägen för återhållsamhet under 2024 med 1,5 miljoner kronor mindre till sitt förfogande. 

Det har pratats om återhållsamhet med investeringar sen 2016. Vi måste sänka investeringsvolymen så vi kan hålla avskrivningarna på 3 procent av driftsbudgeten under mandatperioden. Nu kommer stora hyreskostnadsökningar från år 2024 och framåt på grund av ett ökat antal av nya skol- och verksamhetslokaler.

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Alexander Forss (KD)
Dag Dunås (KD)
Johanna Hellberg (KD)
John G Ogenholt (KD)
Kristdemokraterna i Katrineholms kommunfullmäktige