Mer träd och grönska skapar svalare stadsmiljöer

Nicklas Adamsson, gruppledare för Miljöpartiet i Katrineholm, skriver om behovet av ett grönskande centrum.

Nicklas Adamsson, gruppledare för Miljöpartiet i Katrineholm, skriver om behovet av ett grönskande centrum.

Foto: Alice Staaf

Debatt2024-03-19 10:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet har på olika sätt genom åren lyft fram hur viktigt det är att bevara träd och främja ökad grönska i kommunens tätorter. Med ett varmare klimat blir det allt viktigare att försöka sänka temperaturen på naturligt sätt under heta sommarmånader. Det är glädjande att Kuriren i sin ledare den 14 mars uppmärksammar detta. Ser vi till de förändringar som oundvikligen kommer att ske på grund av ett allt varmare klimat blir naturligt temperaturreglerande åtgärder, som etablering av fler träd och mer grönska, allt viktigare framöver.

Vill vi skapa en stadskärna i Katrineholm som klarar av allt högre temperaturer sommartid är det av stor vikt att vi är förutseende. Då handlar det inte bara om att värna och främja de träd som redan växer där och ge dem så optimala förhållanden som möjligt. Det handlar också om att plantera nya träd som kan få växa sig stora och på sikt bidra till att skapa en temperaturutjämnande effekt.

Det senare är naturligtvis inte minst viktigt när det gäller planerna på att bebygga den så kallade triangeln – området mellan järnvägen, Coop Kvarnen och Malmgatan – som idag utgörs av stora öppna asfaltsytor med begränsad växtlighet och trädtäthet. Med tanke på att klimatförändringarna går snabbare än vad man tidigare trott är det viktigt att försöka möta effekterna, inte minst med en genomtänkt stadsplanering som innehåller mycket grönska. 

Ett exempel skulle kunna vara att tänka tvärtom när det gäller triangeln, det vill säga att i stället för att först planera bebyggelse och infrastruktur och därefter grönområden, börja med att skapa ett stort grönområde där det också finns bebyggelse. En liknande tanke fördes fram av en grupp elever på Duveholmsgymnasiet för några år sedan när de föreslog att området mellan Sörmlands Sparbank och McDonald´s skulle kunna omvandlas till en park. 

I en motion till kommunfullmäktige lyfter vi fram bland annat detta. Förutom att vi vill skapa ett stort parkområde i den s k triangeln vill vi även att kommunen tar fram en trädplan för att säkerställa en rik och ökande tillgång på träd i olika åldrar.

Vi vill också att kommunen ska göra en kartläggning av hur många procent krontäckning respektive tätort i kommunen har idag (hur stor ytan i respektive tätort som täcks av trädkronor). I motionen föreslår vi också att den så kallade triangeln ska planeras för att det ska vara lätt att ta sig fram till fots och på cykel och att övrig trafik i området främst består av kollektivtrafik.

Nicklas Adamsson (MP) 
Gruppledare Katrineholms kommunfullmäktige