Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen

Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen!

Kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen!

Foto: Dennis Pettersson

Debatt2024-03-22 10:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen vill ha en minimilön för arbetskraftsinvandrare på 34 200 kronor per månad. Det är att skada sörmländska företag och försvaga vår besöksnäring.

Sörmland har mycket och bra besöksnäring. Många företag är beroende av att anställa medarbetare från andra länder än Sverige och EU för att kunna bedriva sin verksamhet. De erbjuda kultur, upplevelse, mat och boende i vårt län och bidrar på så sätt till svensk välfärd och tillväxt. 

Kollektivavtalslönerna är inte i närheten av de löner som regeringen nu går fram med och därför kommer sörmländska företag tvingas att avsluta medarbetare och kommer inte heller kunna rekrytera nya framöver. 

I praktiken kommer det även innebära att företagen inte kan fortsätta att utvecklas som i sin tur kan leda till att de behöver minska sin verksamhet och i värsta fall lägga ner. Ett förlorat företag är förlorade arbetstillfällen, som ger förlorade inkomster och minskade skatteintäkter. Till slut handlar det även många gånger om landsbygdsföretag som kommer lägga ner och avsluta sina verksamheter och då minskar underlag till mataffärer, skolor och andra viktiga samhällsfunktioner på landsbygden. 

Statsministern svarar i sin frågestund att han har träffat många företagare som tycker detta är en bra idé, men jag undrar var de företagen finns? Jag har inte träffat några. Representanter både från Svenskt näringsliv och Företagarna är oroliga och ser stora risker med att medarbetare kommer tvingas slutat och att framtida rekryteringar kommer misslyckas. Detta handlar inte om företagare som utnyttjar människor utan företagare som vill bidra till en god besöksnäring och bästa lokalvården. 

Vid en Sörmländsk restaurang som jag har kontakt med kommer ett höjt lönegolv påverka möjligheterna att rekrytera i framtiden. Det kommer påverka lönsamheten och att hitta medarbetare med rätt kompetens. Att sätta ett lönegolv som är högre än det kollektivavtalade löneläget skapar utmaningar, det är orealistiskt att vissa medarbetare ska ha högre lön än andra medarbetare. Lönsamheten tillåter inte att alla medarbetare justeras upp till det högre löneläget.

Ett annat företag jag haft kontakt med är ett städföretag, där man kommer behöva minska antalet medarbetare. Det in sin tur leder till att de kan ta emot färre kunder för bland annat hemstäd, flyttstäd och trädgårdsarbete. Deras medarbetare har kunskap och erfarenhet av lokalvård och trädgårdsarbete och det är inte självklart att det finns hos de som är arbetslösa i området. 

Resultat: Färre medarbetare och mer slit hos kvarvarande medarbetare och i förlängningen risk för att tvingas avsluta verksamheten. 

För de flesta företager är det enklare och mer praktiskt att anställa medarbetare i närområdet, men när det inte lyckas måste arbetskraftsinvandringen fungera både inom EU och från tredje land. 

Så, kasta förslaget om höjt lönegolv i papperskorgen och låt arbetsmarknadens parter sköta löneförhandlingarna så att vi kan fortsätta ha bra och utvecklande företag i hela Sörmland!

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Sörmland