Jobben ska gå till schyssta byggare

Debatt 24 februari 2023 19:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu känner många byggföretag här i Södermanland en stor osäkerhet. Kriget, kostnadsökningarna och konjunkturläget slår hårt mot jobben. Samtidigt inleds en avtalsrörelse där fokus borde ligga på att trygga jobben, de schyssta företagens konkurrenskraft och i slutändan Sveriges ekonomi. 

Men i stället för samverkan finns oroande tecken på splittring. 

 

I en ny undersökning som Byggföretagen låtit göra pekar länets byggföretag ut det ekonomiska läget som det klart största orosmomentet just nu. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Därför borde årets avtalsrörelse handla om tre saker: 

 

  • Trygga jobben 

Nio av tio företagare inom bygg- och anläggning konstaterar att återhållsamma lönekrav är viktigt eller mycket viktigt för att hantera de svåra tiderna och långsiktigt trygga jobben. 

 

  • Prioritera schyssta byggare 

Jobben ska gå till de schyssta byggarna med kollektivavtal. Så är det inte idag. Drygt var fjärde företag har tvingats säga nej till uppdrag som en följd av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. 

 

  • Nolltolerans mot medvetet fusk

Stärk arbetet mot de oseriösa byggföretagen. Byggföretagens medlemsföretag har kollektivavtal, respekterar lagar och regler och har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Men alla företag är inte lika seriösa. För att undkomma kontroller väljer vissa att i stället teckna hängavtal direkt med facket. Här krävs att facken tar sitt ansvar. Ett ännu större problem för byggbranschen är att allt fler företag och medarbetare inte omfattas av något som helst kollektivavtal. 

De senaste fem åren har Byggföretagen och Byggnads drivit ett gemensamt och framgångsrikt arbete mot arbetslivskriminalitet. Idag finns frågan på dagordningen i branschen, i riksdagen och i regeringen. Det har lett till ett närmare samarbete mellan myndigheter och sju nya center mot arbetslivskriminalitet runt om i landet. 

 

Tyvärr väljer Byggnads ledning i Stockholm att avbryta vårt framgångsrika arbete i samband med avtalsrörelsen. Behovet av att sluta leden i den egna organisationen blev för stort. Byggföretagen beklagar det uppskruvade tonläget. Därför önskar vi Byggnads välkomna tillbaka till arbetet för schyssta byggen och sund konkurrens när agitationen spelat ut sin roll. Samverkan är alltid mer konstruktivt än splittring. 

 

Marko Pöllänen
Regional förhandlare Byggföretagen Region Mellan

Anna Gillström
Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Södermanland/Västmanland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa