Industrin kan göra Sverige till klimatvinnare

Debatt2023-12-13 14:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Dubai pågår FN:s klimattoppmöte och det är tydligt att en global grön kapplöpning har startat för att investera i teknik som ersätter olja, kol och gas. Sverige måste satsa på industrin för att klara oss i konkurrensen. På så sätt kan utsläppen minska, samtidigt som export och välfärd ökar.

FN:s dom över det internationella klimatarbetet är hård. Trots alla extrema klimatskador i form av översvämningar, värmeböljor och skyfall, och trots de vetenskapliga varningarna, så har världssamfundet inte lyckats minska utsläppen globalt.

Nu måste staterna angripa problemet på fler sätt, och folket måste få ta del av vinsterna med klimatomställningen. Idag är flera fossilfria tekniker mogna att skalas upp – till exempel är solceller, batterier och vindkraft 75–90 procent billigare än för ett decennium sedan.

 

Teknikens framsteg gör att stater nu ser klimatomställningen som en möjlighet att öka konkurrenskraften, exporten och välfärden. Till exempel satsar USA 300 miljarder dollar i offentliga investeringar i grön teknologi.

I Sverige är enigheten om hur vårt land ska byggas starkt mycket större inom näringsliv och fackförbund än i riksdagen. För att höja tempot i den takt som klimatet och konkurrensen kräver bör nu Sverige införa industriella mål. Regeringen bör:
 

1. Öka elproduktionen med minst 45 terawattimmar till 2030. Annars riskerar Sverige att företag flyttar utomlands eller skjuter på sina investeringar.

2. Anta Energimyndighetens vätgasstrategi. Den ökade elanvändningen behövs framför allt för vätgas som kommer att ersätta fossila bränslen inom järn, stål, raffinaderi, kemi och godstransporter. 

3. Lägga fast ett produktionsmål på 10 terawattimmar biogas till 2030.

4. Stötta cementindustrins omställning så att den är klimatneutral 2030.

5. Lägga fast mål om produktion av minst 1,8 miljoner ton negativa koldioxidutsläpp till 2030.

6. Ha liknande ambitioner som EU gällande laddinfrastruktur, så att elektrifiering av fordon kan öka snabbt. 

Sverige konkurrerar på den nya gröna marknaden med ekonomiskt starka länder. Ska vi komma helskinnade ur kampen måste vi ha ett nära samarbete mellan stat och näringsliv med tydliga spelregler, där båda parter delar på risken i de tekniksprång som ligger framför oss.

Sverige har ett försprång i den gröna kapplöpningen. Huruvida vi kommer ut som vinnare eller förlorare kommer att avgöra vår framtid som modern välfärdsstat. Vi har alla förutsättningar att vinna.

Svante Axelsson
Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Marie Nilsson
Ordförande IF Metall