I Tidöavtalet är jämställdhet en frihetsfråga

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, samtidigt utmanas vår jämställdhet av ett växande hedersförtryck. Det skriver dagens debattörer.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder, samtidigt utmanas vår jämställdhet av ett växande hedersförtryck. Det skriver dagens debattörer.

Debatt 7 mars 2023 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, samtidigt utmanas vår jämställdhet av ett växande hedersförtryck. Men med en ny regering med tydlig agenda för att motverka hedersförtrycket skapas hopp för många utsatta flickor och pojkar vars frihet begränsas i hederns namn.

 

Under vintern har vi kunnat följa de våldsamma protesterna i Iran och de scener där kvinnor genom att slänga sin slöjor påbörjat kampen för frihet. Det är en kamp som mött ett stort stöd världen över, så också här i Sverige. Men kampen mot hedersförtryck förs även inom vårt lands gränser och behöver stöd och politisk handlingskraft.

Under flera år har det vuxit fram parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet medan människor i andra områden begränsas och nekas sina mänskliga rättigheter. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer uppsatta regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. De får inte klä sig hur de vill, inte röra sig fritt eller gifta sig med vem de vill. Unga pojkar åläggs bördan att kontrollera.

 

Att stärka kvinnors trygghet är hög prioritet för den moderatledda regeringen och arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck startades redan i höstas. Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck och kvinnors utsatthet för våld och förtryck är ett mycket allvarligt samhällsproblem. 

Regeringens åtgärdsprogram kommer innehålla konkreta åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet kommer regeringen att involvera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt akademin.

 

Vidare är regeringen och samarbetspartierna inom ramen för Tidöavtalet överens om krafttag mot hedersförtrycket med bland annat förslag för att kriminalisera stämpling och försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt förbjuda kusinäktenskap. Likaså skärpa straffskalan för hedersförtryck och förlänga preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn.

Regeringen har även gett en utredning i uppdrag att lämna förslag på kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer förekommer är fullständigt oacceptabelt. 

 

Jämställdhet är en frihetsfråga och med en regering som har modet att ta krafttag mot det hedersförtryck som brett ut sig stärks hoppet för många utsatta flickor och pojkar som fått sin frihet begränsad.

 

 

Anna af Sillén (M)
Riksdagsledamot Sörmland

Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot Sörmland

Ewa Thalén Finné (M)
Ordförande Moderatkvinnorna Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa