I högerns Sverige prioriteras höginkomsttagarna

Debatt 28 december 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När tiderna är tuffa är det viktigt att hålla ihop. När marginalerna krymper är det viktigt att prioritera rätt. När många hushåll, inte minst pensionärer och barnfamiljer, tvingas dra åt svångremmen borde de därför vara först ut för att få stöd och hjälp av samhället. Sverigedemokraterna och regeringen väljer att göra tvärtom. I januari får landets höginkomsttagare en rejäl skattesänkning. 

 

Det är en mörk omvärld vi lever i. Rysslands brutala bombningar av Ukraina orsakar ett enormt mänskligt lidande. Sveriges stöd till det ukrainska folket har varit starkt och måste fortsätta. 

Men även om kriget framförallt drabbar Ukraina påverkas omvärlden. Putins energikrig mot Europa driver upp priserna på el och gas över hela kontinenten. Även priserna på mat och en lång rad andra varor ökar kraftigt, samtidigt som räntorna stiger.

Den ekonomiska oron är därför stor också i Sverige. Många svenskar har det nu extra knapert. De som har små marginaler drabbas hårdast. Breda grupper av barnfamiljer och pensionärer kommer att få det väsentligt tuffare att få sin ekonomi att gå ihop under 2023. 

 

Nu borde politiken göra sitt för att hålla ihop landet och stötta dem som drabbas värst av den ekonomiska krisen. Vi socialdemokrater har bland annat föreslagit höjda barnbidrag för att stötta barnfamiljer här och nu. 

Men regeringen och Sverigedemokraterna väljer istället att genomföra en stor skattesänkning riktad mot dem med högsta inkomster. 10 000 kronor rakt ner i fickan på Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. 

 

Samtidigt som många svenskar får det allt mer knapert sviker det nya styret en lång rad löften som ställts ut till medborgarna. Något högkostnadsskydd för elkostnader fanns inte på plats till jul. Det elstöd som istället aviseras skjuts ständigt på framtiden. Någon sänkning av bränslepriserna med 5-10 kronor litern blir det inte. Så kan man fortsätta rada upp löftesbrotten. 

 

Det är inte bara hushållen som sätts på hårdbantning av regeringen. Även välfärden riskerar att gå samma väg. Socialdemokraterna har föreslagit stora investeringar i vår gemensamma sektor så att sjukvården, äldreomsorgen och skolan kan klara tuffa tider och ett läge där antalet äldre ökar kraftigt. 

Nu kommer inte pengarna riktigt att räcka till för att hålla kvaliteten, än mindre att förbättra den. De goda ekonomiska resultat som kunnat byggas upp de senaste åren tack vara kraftigt höjda statsbidrag kan parera för regeringsmajoritetens felprioritering på kort sikt. Om den inte snabbt ändras väntar nedskärningar som drabbar personal, barn och äldre. 

 

Det finns förstås ingen naturlag som tvingar en regering att prioritera dem som har det bäst ställt och sätta vanligt folk och välfärden på undantag. Det är ett politiskt val. För den som vill att politiken ska drivas annorlunda finns också ett val. Att engagera sig för ett annat Sverige. Vårt land kan bättre. Det har sällan funnits ett bättre tillfälle för människor att gå samman för att göra det tydligt.  

 

Fredrik Olovsson (S)
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa