Hushållen har fått betala för detta misslyckande

Debatt2024-01-10 16:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den första januari såldes en liter diesel i Sverige för under 18 kronor, drygt tio kronor lägre än toppnoteringarna under 2022. Alla vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar priset, men vi i Sverigedemokraterna har drivit på för sänkt reduktionsplikt och sänkt skatt på bränsle, vilket har varit avgörande. Den som är envis vinner i längden.

Nu har vi svart på vitt att kraftigt sänkt reduktionsplikt innebär sänkt pris på diesel. Många har försökt förtiga eller prata bort detta uppenbara faktum, men de fick fel redan på nyårsnatten, då dieselpriserna sänktes med mer än fyra kronor per liter.

Det enda vi kan beklaga är att det tog ganska lång tid, men sådana är politikens villkor. Efter förhandlingar med regeringen nådde vi till slut en överenskommelse i konstruktiv anda. Det var denna överenskommelse som blev verklighet vid årsskiftet.

Självklart kommer det nu att föras en diskussion om miljökonsekvenserna, så låt oss reda ut detta. Det system som Sverige hade fram till förra året var verkligen inte bra för miljön. Vår höga efterfrågan på biodiesel styrde oss till konsumtion av slakteriavfall, importerat från världens alla hörn. Det som nu sker är att dessa råvaror kommer att konsumeras i på andra marknader, men det kommer inte att bli någon nettoförändring på global nivå.

Det intressanta är att även priset på helt fossilfri diesel, så kallad HVO100, nu har gått ned markant. Det bekräftar vår bild, att Sveriges onormalt höga efterfrågan på HVO drev upp priserna. Detta minskar kostnaderna med hundratals miljoner för kommuner och regioner, som ofta använder HVO100.

Så sent som sommaren 2021 var alla övriga riksdagspartiet överens om att reduktionsplikten skulle fortsätta att stegras, nästan i all oändlighet. Den sorgliga sanningen var att de inte hade analyserat konsekvenserna sin egen politik, vilket fick förödande konsekvenser för svenska bilister. Bara under de två senaste åren har tiotals miljarder kronor förslösats på detta misslyckade, en nota som har betalats av transportbranschen, lantbruket och hushållen.

Dessbättre skedde en tillnyktring på politikens högra planhalva inför riksdagsvalet 2022, men ni kan vara helt säkra på att sänkningen inte hade blivit så stor om vi inte hade förhandlat om detta in i kaklet. Därmed måste vi också tacka de väljare som gav oss sin röst i valet 2022. Utan er hjälp hade våra protester klingat ohörda.

Martin Kinnunen (SD)
Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i trafikutskottet