Det saknas 121 barnskötare i Katrineholm

I Katrineholms kommun saknas många barnskötare för att förskolan ska ha tillräckligt god bemanning. Det skriver Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal och Vide Holm
Ordförande Kommunal sektion Nordväst i dagens debattartikel.

I Katrineholms kommun saknas många barnskötare för att förskolan ska ha tillräckligt god bemanning. Det skriver Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal och Vide Holm Ordförande Kommunal sektion Nordväst i dagens debattartikel.

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Debatt2024-06-29 14:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige genomgår en välfärdskris. 

Stora nedskärningar inom skola och förskola har redan påbörjats och kommer att fortsätta i år. Personal larmar om att det påverkar barnens hälsa och mående. En av tre barnskötare säger att det finns risk för barnens säkerhet minst en gång i veckan på grund av bristande bemanning. Vi kräver att ansvariga politiker tar sitt ansvar och säkrar en tillräckligt god bemanning i förskolan. 

Genom åren har belastningen på förskolepersonalen ökat och förskolans uppdrag vuxit med allt fler yngre barn och längre vistelsetider. Men resurserna har inte följt med och personaltätheten har inte ökat. Idag är varannan barngrupp för stor i relation till Skolverkets riktmärken. 

Det saknas 37 693 barnskötare i Sverige för att kunna säkra en tillräckligt god bemanning. I Katrineholms kommun saknas det 121 barnskötare för att förskolan ska ha tillräckligt god bemanning för att leva upp till skollagen och förskolans läroplan. 

Kommunal vill införa nationella bemanningsriktlinjer för att förskolan ska kunna leva upp till kraven i både skollagen och i läroplanen. Sådan lagstiftning har redan införts i Norge med gott resultat. Bemanningen har höjts samtidigt som vinstmarginalerna för aktiebolagen som äger förskolor har minskat.

Det har inneburit mer pengar till barnen och mindre till riskkapitalisterna. Det är dags för liknande lagstiftning i Sverige. 

Kommunal kräver att lokalpolitikerna i Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för att åtgärda förskolans underbemanning. Fler måste få utbildning till att bli formellt utbildade barnskötare och 121 barnskötare behöver anställas i Katrineholm. Kommunen behöver kartlägga hur den faktiska bemanningen ser ut genom att mäta barnens vistelsetider och hur personaltätheten ser ut över hela dagen. 

Vi vill att arbetsgivaren lyssnar på personalen. Ta reda på hur personalen i förskolan mår genom anonyma enkäter och mät hur utbrett ensamarbetet är. 

Alla barn ska få chans att lyckas i livet. Då måste förskolans personal ha tid och förutsättningar att ge varje barn trygghet, omsorg och möjligheter till lärande. Gör inte om 1990-talets misstag att låta barnen betala priset för en ekonomiskt svår tid. 

Ge barnen en ordentlig chans och satsa på förskolan genom att höja bemanningen!

Malin Ragnegård
Förbundsordförande Kommunal

Vide Holm
Ordförande Kommunal sektion Nordväst