Friska lärare skulle locka fler till yrket

Debatt2024-03-13 14:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges Lärare är mitt uppe i avtalsrörelsen med SKR. Det här sker i en kontext där alldeles för många blir eller riskerar att bli sjuka av sitt arbete. Statistik visar att alldeles för många riskerar att drabbas av utmattning/utbrändhet och allra värst är det bland personalen som arbetar med de yngsta både i skola/fritids och förskola.

Tyvärr är det här inget nytt fenomen men läget har inte förbättrats utan riskerar snarare att förvärras ytterligare i det ekonomiska läget som råder. Det handlar om en stor obalans mellan resurser (personal – pengar) och krav (arbetsuppgifter). Det finns stora kunskaper om farorna med att konstant vistas i en miljö där det går lite för fort (negativ stress). Utan återhämtning slutar det oftast illa med sjukskrivning, först kort men med tiden längre.

Följderna av om den långa trenden av att färre ska göra mera är redan nu för stora. De fina orden om att läraryrket är världens viktigaste arbete riskerar att hamna än mer på skam. När 39 procent (för fler siffror, se Vi lärare2024:2) har övervägt att lämna yrket minst en gång per månad eller när över en av fem gör detsamma varje vecka, är läget allvarligt. Rekryteringsläget till utbildning inom någon av lärarkategorierna borde se helt annorlunda ut. Köerna skulle ringla långa till utbildningarna om vi kunde komma till rätta med den förödande situation vi befinner oss i. Alla medborgare passerar genom skolväsendet och alla bär med sig sina intryck från skolgången. De som har/haft förmånen att se lärare som har kvar sin entusiasm och ork, kan nog överväga ett liknande yrkesval, andra inte.

Undervisningen styrs i mångt och mycket av tillgången på resurser (gruppstorlek, tid till för- och efterarbete, lokaler mm). Det kan leda till ”minsta möjliga-nivå” när tiden är knapp. Det ”lilla extra” som gör lektionerna intressanta/lärorika riskerar gå förlorade p g a resursbrist. Att lärare därutöver åläggs att använda diverse verktyg utöver de lagstadgade, förbättrar inte läget. Grisen blir som bekant inte fetare för att vi mäter den oftare. Tiden för återhämtning måste också finnas under dagen.

Vi vill vädja till kommunens företrädare om att trycka på sin arbetsgivarorganisation SKR kring vikten av att stötta lärarna i våra yrkanden. Svenska skolans läge är långt ifrån optimalt. Elever måste få den undervisning de har rätt till. Lärare måste ha en bra arbetsmiljö, en autonomi utifrån sin profession och en lön som motsvarar ansvaret.

Bo Sundahl
Sveriges Lärare, Katrineholm