Fler verktyg för att främja tryggheten

Debatt 19 mars 2023 19:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste åren har otryggheten i samhället blivit allt större. Skjutningar och sprängningar sker på fler platser och allt fler vaknar på nätterna av ljudet av sprängningar eller polisens helikopter efter en skjutning. Det svenska tillståndet är allvarligt. 

Polistätheten är bland de lägsta i EU och dödsskjutningarna bland de högsta. Att anställa fler poliser är viktigt för att öka tryggheten, förhindra och klara upp fler brott. Därför vill och arbetar den moderatledda regeringen nu intensivt för att polistätheten ska ligga på EU-genomsnitt. 

 

Men att utbilda och få fler poliser till våra gator och torg går inte över en natt. I brist på tillräckligt många synliga poliser anställer många kommuner ordningsvakter som en trygghetsskapande åtgärd. Processen för detta är uråldrig där en person som vill bli ordningsvakt själv måste ansöka om förordnande samt för önskat område. Det kan leda till att kommun och polis gör olika bedömningar av om det krävs ett förordnande eller inte.

Nyligen beslutade regeringen om en lagrådsremiss för en ny lag som föreslår att ordningsvakter ska få arbeta trygghetsfrämjande. Det innebär att fler områden ska kunna godkännas för att ordningsvakter ska få arbeta där. Många kommuner får idag avslag på ansökningar om att använda ordningsvakter trots en upplevd otrygghet. Med den nya lagen får kommunerna större möjligheter att använda ordningsvakter på sådana platser. 

 

För att renodla polisens uppdrag föreslås också ordningsvakter få nya befogenheter, där uppdraget att transportera omhändertagna är viktigast. Då frigörs polistimmar som polisen kan rikta till att bekämpa organiserad brottslighet. Därutöver införs förlängd utbildning för ordningsvakter, vilket branschen länge har efterfrågat. 

I arbetet för att främja tryggheten i samhället behöver flera olika verktyg användas. Regeringen gör nu många bra satsningar på rättsväsendet och polisen. Även om polisen har och fortsatt kommer att ha huvudansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen är det mycket positivt att den nya lagens förslag innebär att användandet av ordningsvakter kommer kunna utökas och att vi därmed kan få se ordningsvakter på fler platser som ett bra komplement till polisen. 

 

Louise Meijer (M)
Riksdagsledamot, Moderaternas förstanamn i justitieutskottet

Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot Södermanland

Anna af Sillén (M)
Riksdagsledamot Södermanland

Christer Sundqvist (M)
Kommunalråd Katrineholm

Emma Dahlin (M)
Oppositionsråd Flen

Charlotte Prennfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vingåker


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa