Fler statliga jobb till Katrineholm!

Debatt2024-02-22 10:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statistik från arbetsgivarverket visar att Katrineholms kommun har totalt 315 statligt anställda placerade i kommunen av totalt 287 000 i hela landet. I dag har Sverige ca 10,5 miljoner invånare. Det innebär att för landet som helhet är 2,7 procent av medborgarna statligt anställda. Motsvarande siffra i Katrineholms kommun med 34 000 invånare är 0,9 procent. Jämför man med Stockholms kommun med 990 000 invånare så är 77 000 statliga tjänster placerad i kommunen eller 7,7 procent av befolkningen.  

Skulle vi i Katrineholm ha lika många statliga jobb som genomsnittet i Sverige skulle vi ha 918 statliga jobb det vill säga 603 fler jämfört med idag. Tänk vilken positiv utveckling dessa 603 arbetstillfällen skulle innebära för Katrineholm!

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet drabbades kommunen av stora industrinedläggningar som fick mycket uppmärksamhet. 

Men även staten drog ner i Katrineholms kommun. I slutet av 1990-talet fanns till exempel skattemyndigheten, försäkringskassan och åklagarmyndigheten representerade i Katrineholm. 27 april 2009 upplöstes till exempel Katrineholms tingsrätt och uppgick i Nyköpings tingsrätt. I samband med att staten rationaliserade bort flera hundra statliga tjänster valde regeringen 2003 att placera Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen med cirka 60 tjänster i Katrineholm. 2017 utlovade 120 tjänster i samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor skulle flytta till Katrineholm. Av dessa utlovade 120 tjänster blev det mindre än hälften, cirka ett 50-tal.

Den tekniska utvecklingen har gjort att nämnda myndigheter valt att digitalisera och centralisera sina verksamheter. Effektiviseringar i samband med digitalisering är en naturlig utveckling som samhället behöver ta till vara. Men när det gäller statliga arbetstillfällen har Katrineholms kommun blivit en stor förlorare.

Även medborgare i Katrineholms kommun betalar statlig skatt och har rätt att kräva att de skatteintäkter som genereras skapar arbetstillfällen även i Katrineholm.  

Det finns jättemånga goda skäl att lokalisera statlig verksamhet i hela landet och självklart gärna i Katrineholm. Katrineholms kommun har alla förutsättningar som krävs. Goda miljövänliga förbindelser med hela landet både för tjänsteresande och inpendling. Låga lokalkostnader för myndigheter och en attraktiv plats att bosätta sig på för potentiella medarbetare.  

Detta är en fråga vi driver och hoppas få gehör av riksdag och regering.

Joha Frondelius
Gruppledare KD och oppositionsråd Katrineholm

Marian Loley
Ordförande KD Katrineholm

Ulf Rosén
Distriktsordförande KD Sörmland