Fem punkter från Glasgow för att rädda klimatet

Klimatmötet i Glasgow gav oss nya verktyg för att förhindra klimatkatastrofen, skriver Mattias Goldmann.
Klimatmötet i Glasgow gav oss nya verktyg för att förhindra klimatkatastrofen, skriver Mattias Goldmann.

Debatt 15 november 2021 21:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Avtalet från klimatmötet COP26 ger nya och vässade verktyg i klimatarbetet. Här är de fem främsta ingångarna för att påskynda klimatomställningen!

1. Minska utsläppen snabbare. Glasgowpakten som hela världen enats om slår fast att de globala utsläppen måste minska med 45 procent till 2030 och nå nettonoll kring år 2050. Dessutom uppmanas alla länder att redan nästa år skärpa sina klimatmål. För Sverige och våra kommuner, regioner, företag och hushåll måste minskningen alltså gå betydligt snabbare. Nu finns det svart på vitt att våra mål ska skärpas!

2. Ta större ansvar för klimatanpassning. Pakten slår fast att stater ska "integrera anpassning ytterligare i lokal, nationell och regional planering". I Sverige har klimatanpassning främst varit en kommunal fråga, med småsummor i statligt stöd. Nu måste det ändras – till gagn för alla kommuner och hushåll som riskerar att drabbas av översvämning, skogsnäringen som riskerar mer bränder och skadedjur, exportindustrin vars leverantörskedjor hotas och många andra. Det egna ansvaret finns kvar, men statens skyldigheter stärks.

3. Avskaffa subventioner. För första gången i en COP-sluttext slås det fast att ineffektiva subventioner till fossil energi ska "fasas ner" – kompromissen när "fasas ut" var för starka ord för vissa länder. Även Sverige har sådana subventioner till exempel till fossila drivmedel, sjöfart, jordbruk och militärens verksamhet. Planera för att de tas bort och du är bättre framtidssäkrad.

4. Finansiera utsläppsminskningar utomlands. Glasgows kanske största bedrift var att regelboken för Parisavtalet blev klar, inklusive artikel 6 om hur länder och företag kan genomföra en del av sina utsläppsminskningar i utvecklingsländer. Sveriges klimatmål, som sju av riksdagens partier står bakom, är att nå nettonoll 2045, med 85 procent minskade utsläpp hemmavid och 15 procent utomlands, och många företag och andra organisationer har liknande mål. Om de sista procenten görs på rätt sätt, kan det påskynda fattiga länders omställning, bidra till fattigdomsbekämpning och andra hållbara utvecklingsmål. Då finns det ingen anledning att vänta till slutspurten – använd den nya mekanismen snarast för att minska utsläppen både hemma och borta!

5. Förverkliga överenskommelserna. Vid sidan om de formella förhandlingarna i Glasgow enades ledande länder, städer och företag om att snabbt minska utsläppen av metan, att stoppa avskogningen, att påskynda omställningen till elbilar och mycket annat som inte bara är bra för klimatet utan också har tydliga sidonyttor. Här har vi alla möjlighet att både sätta press på regeringen att leva upp till dessa åtaganden, och att själva ansluta oss till dem.

COP26 räddade inte klimatet, för det kan en konferens aldrig göra. Men klimatmötet i Glasgow gav oss nya verktyg för att förhindra klimatkatastrofen. Låt oss tillsammans göra allt i vår makt för en bättre framtid!

 

Mattias Goldmann
Klimatdebattör, VD för Goldmann Green, författare till Klimatsynda!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa