Ett renare, snyggare och tryggare Katrineholm

Debatt 13 december 2022 20:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Service- och tekniknämndens verksamheter i Katrineholm finns överallt i människors vardag. När barnen är i förskolan och skolan ska föräldrar känna sig trygga med att barnen vistas i välstädade lokaler, att utemiljöerna är välskötta och att de erbjuds näringsriktig mat lagad från grunden av svenska och lokalproducerade livsmedel. Detsamma gäller de äldre som finns i kommunens olika boenden. 

 

På vägen till och från skola, jobb och fritidsaktiviteter ska det vara trafiksäkert så att såväl barn, ungdomar och vuxna på ett tryggt sätt kan uppmuntras till att gå och cykla på rena och halkfria ytor. Arbetet med att förbättra gatuunderhållet och modernisera belysningen pågår kontinuerligt.

Vi kan njuta av välskötta parker för såväl lek, rörelse, vila och socialt umgänge. Vi kan cykla och vandra på tillgängliga leder, stanna till vid ett utegym, samlas runt en grillplats och ta ett bad vid någon av kommunens badplatser.

Till sportcentrum som är kommunens största besöksmål kommer många för simundervisning, träning, tävling och fritidsaktiviteter. Bokningarna är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Isarenan, utbyggd gymnastikhall, ny inomhusboulehall, ny discgolfbana och nya tennisbanor har färdigställts och används flitigt.

 

Fyra nya idrottshallar ökar förutsättningarna för både skolor och föreningsliv att aktivera barn och ungdomar. Särskilda satsningar på hälsa i alla åldrar och deltagande i Generation Pep skapar ännu fler möjligheter.

Nu fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett aktivt liv. Attraktiva temalekparker, fler tillgängliga leder och en sjöpark på Norr där utrymme finns för lek och rörelse samtidigt som dagvattnet nyttjas och bidra till en naturskön mötesplats.

 

Djulö camping ska moderniseras med nytt strandcafé och bättre reception. I sommar blir det nya bryggor vid badstranden. En ny detaljplan för hela Djulöområdet tas fram för fortsatt utveckling.

Kommunen har kompenserat och stöttat föreningslivet extra mycket och nästa år justerar vi hyrorna i anläggningar till gagn för de lokala föreningarna samt tar fram en hållbar modell för föreningsbidragen som ger föreningslivet, som gör ett fantastiskt arbete för barn och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid, ännu bättre förutsättningar. 

 

Tack till all personal på service- och teknikförvaltningen för allt arbete ni gör för att Katrineholm ska vara rent, snyggt och tryggt! 

 

Anneli Hedberg (S)
Ordförande Service- och tekniknämnden, Katrineholm

Helena Gärtner (M)
Vice ordförande Service- och tekniknämnden, Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa