En social bostadspolitik som håller ihop Sverige

Debatt 21 juni 2022 19:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår grundlag säger klart och tydligt att bostaden är en medborgerlig rättighet som det offentliga ska värna och verka för. Sverige hade också en gång en mycket framgångsrik social bostadspolitik. Bostaden behandlades i praktiken både som en medborgerlig rättighet och en avgörande tillgång och resurs i en dynamisk samhällsekonomi med industriell omvandling och rörlighet på arbetsmarknaden.

God tillgång till bostäder i olika upplåtelseformer var och förblir avgörande både för medborgarnas livskvalitet och för samhällsekonomins funktionssätt. Trots detta har staten tagit sin hand från bostadsfrågan under de senaste decennierna. Byggandet har fallit och dessutom blivit mycket konjunkturkänsligt. Hyrorna och bostadsrättspriserna har skenat. Och idag råder bostadsbrist i nästan alla svenska kommuner.

Trots detta så ökar inte byggandet i den takt som den borde. För oss är det självklart att marknaden inte har klarat av att leverera tillräckligt med bostäder, för att gynna samhällets gemensamma intressen.

 

Därför är det både rimligt och klokt av regeringen att tillsätta en utredning om ett statligt ägt fastighetsbolag. Och en möjlig väg för ett bildande av ett statlig bygg- och fastighetsbolag som inom den nationella bostadsförsörjningsplanen bygger, äger och förvaltar hyresrätter, student- och särskilda bostäder, i ett första skede på mark som staten redan äger.

Bolaget bör bildas genom att ett eller ett antal mindre byggbolag förvärvas. Initial finansiering kan erhållas från de statliga AP-fonderna, som samtidigt bör minska sin exponering mot utländska tillgångar i skatteparadis. Det är en mindre lyckad ordning att svenska medborgares gemensamma reservkassa placeras i skatteflykt i stället för i samhällsbyggande. På detta vis skulle vi gynna ett flertal grupper i samhället: byggnadsarbetare, ungdomar och pensionärer, i stället för driva en politik med ineffektiva marknadslösningar som uppenbart inte klarar av att bygga bort bostadsbristen.

 

Noah Gahnertz
Ordförande SSU Sörmland

Richard Mellberg
Ordförande Byggnads Öst


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Bygger kommunen ska lärlingar få vara med

Bygger kommunen ska lärlingar få vara med

Mäklarnas fixarråd – så maxar du priset vid försäljning: "Kan öka intresset för bostaden"

Mäklarnas fixarråd – så maxar du priset vid försäljning: "Kan öka intresset för bostaden"

Skenande bränslepriser kan få konsekvenser för vägbygge: "Finns alltid en risk att det drabbar projektet"

Skenande bränslepriser kan få konsekvenser för vägbygge: "Finns alltid en risk att det drabbar projektet"

Explosionsartad ökning av antalet anmälda mäklare i Sörmland: "Tydligt att det finns ett missnöje"

Explosionsartad ökning av antalet anmälda mäklare i Sörmland: "Tydligt att det finns ett missnöje"

Fortsatt locket på från Trafikverket om stora vägbygget: "Favoritsituation att slippa frågor"

Fortsatt locket på från Trafikverket om stora vägbygget: "Favoritsituation att slippa frågor"