En röst på MP är en röst på radikal klimatpolitik

Nicklas Adamsson (MP) gruppledare Katrineholm och Amanda Lind (MP) nytt språkrö.

Nicklas Adamsson (MP) gruppledare Katrineholm och Amanda Lind (MP) nytt språkrö.

Foto: Alice Staaf/Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Debatt2024-06-03 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet vill att EU ska vara en röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter. Då måste Sverige ta ansvar och agera mot medlemsländer som kränker demokratiska värden, stötta civilsamhället och de fria medierna, skydda den fria konsten och kulturen samt garantera medborgarnas integritets- och rättighetsskydd.

Det är mycket i vår omvärld som hotar vår framtid. Klimatförändringarna påverkar redan människors liv överallt, med torka, skyfall och extremväder. Miljontals människor tvingas fly på grund av krig och konflikter i vår omedelbara närhet och runtom i världen. Högerextrema rörelser försöker nedmontera mycket av det vi uppnått för jämställdheten, demokratin, toleransen och lika rättigheter för alla.

Miljöpartiet de gröna går den 9 juni till val med en politik som visar att vi tar klimatet, demokratin och naturen på största allvar. Vi gör det för att vi vet att en förändring mot en bättre framtid är möjlig. Vi vet att det går att bromsa klimatförändringarna, hejda miljöförstöringen och stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Det senare är inte minst viktigt. I flera medlemsländer undergrävs den oberoende rättsstaten, med politiskt kontrollerade domstolar och medier. Demokrati, yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet och rättsstatsprincipen är värden som vi inte kan ta för givna; de måste försvaras. 

För oss är detta centralt. Det handlar bland annat om att stärka civilsamhället och kultursektorn. För det är när människor går samman och engagerar sig för positiv förändring som vi tillsammans bygger det samhälle vi vill ha. Fritt konstnärligt skapande som utmanar, berör, väcker känslor och ifrågasätter är en grundpelare i demokratin. 

Det är bara tillsammans som vi kan bevara och stärka det vi här i Sverige ofta tar för givet; möjligheten att i fria val rösta fram de partier som vi vill ska forma framtiden.

En röst på Miljöpartiet i EU-valet är inte bara en röst på en radikal klimat-och miljöpolitik som står på naturens sida. Det är också en röst för ett EU som stärker demokratin i en tid när andra partier gör allt för att rasera de värden som bara en stark demokrati kan försvara.

Amanda Lind (MP)
Språkrör och tidigare kultur- och demokratiminister

Nicklas Adamsson (MP)
Gruppledare Katrineholms kommunfullmäktige