En plan för katrineholmarna – inte vinstintressen

Debatt 25 januari 2023 21:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På senaste kommunfullmäktige fattades beslut om en kommunplan för mandatperioden. Utöver majoritetens förslag fanns även ett motförslag från Vänsterpartiet. Vi presenterade ett 67-punkts program för hur vi kan utveckla kommunen och välfärden. Vår plan handlar bland annat om att ge våra barn och ungdomar förutsättningarna för en bra start i livet. Istället för stora varsel på förskolan vill vi arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna.


När det gäller miljön behöver vi genomföra fler åtgärder för att kommunen ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Det vill vi bland annat göra genom att införa en koldioxidbudget, göra kommunen till en producent av egen miljövänlig solcellsel och öka tillgången till återvinningsstationer, gärna kvartersvis. Vi vill även utöka ambitionerna för kollektivtrafiken och skapa fler cykelgarage och pendlarparkeringar.

När det gäller kultur och fritidsmöjligheter för våra ungdomar vill vi införa en avgiftsfri kulturskola. En viktig jämlikhetsreform för att ge alla barn och ungdomar samma möjligheter att utöva sina musik och kulturintressen. Fritidsgårdsverksamheten behöver utökas i kommunen. Det var ett genomgående tema bland ungdomarna i Katrineholm i valrörelsen att man saknade samlingsställen. Därför vill vi skapa fler fritidsgårdar i både centralorten och kransorterna.

 

Vi gick till val på att skapa en ny vårdcentral och familjecentral på Norr samt att öppna upp BUP mottagningen på Kullbergska sjukhuset. Vi kommer att fortsätta att trycka på Region Sörmland för att det ska bli verklighet.

Till skillnad mot majoriteten som i sin kommunplan vill satsa på mer villor vill vi se en ökad satsning på hyresrätter. Den ungdom som vill flytta hemifrån och skaffa sin första bostad är inte först och främst i behov av en dyr villa utan ett boende som man har råd med. Därför är det vårt kommunala bostadsbolag som är det främsta verktyget för att skapa bostäder med rimliga hyror och en garant för rätten till en bostad. Vi efterlyser även en plan för att råda bot på hemlösheten i Katrineholm.

 

Majoriteten öppnar upp för mer privatisering av kommunens verksamhet i sin kommunplan genom att ”se över upphandling och val av driftsform”. Vi har sett tidigare hur privatisering har fördyrat och försämrat kommunal service när den lagts ut på entreprenad. Vi menar tvärtom att en stark kommunal välfärd kräver att verksamheterna drivs i kommunens regi. Därigenom har vi kontroll och insyn i verksamheten som är till för kommunens medborgare, inte vinstintressen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa