Dråpslaget mot pensionärer och landsbygd!

Debatt2023-09-26 09:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När regeringen presenterade statsbudgeten stod det klart att det svenska civilsamhället och kulturlivet inte står speciellt högt i kurs. De som drabbas hårdast är gemene svensk som bor på landsbygden och Sverige pensionärer. Tycker inte regeringen att dessa grupper är viktiga för en stark demokrati nu och i framtiden?I 2024 års statsbudget som nyligen presenterats av regeringen möts vi av nyheten att en tredjedel av de statliga anslagen till studieförbunden försvinner fram till år 2026. Ett dråpslag mot det svenska civilsamhället, kulturen och demokratin. Den nuvarande regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, har valt att rikta in sig på en av demokratins hörnstenar: folkbildningen. 

Den beslutade nedskärning av bidragen till studieförbunden är inte bara ett angrepp på det svenska civilsamhället, utan framför allt är det ett direkt angrepp på landsbygden och pensionärerna.


 
Enligt en analys från Staffan Larsson, professor emeritus vid Linköpings universitet, deltar en större andel av befolkningen i studieförbundens verksamhet på landsbygden jämfört med storstäderna. I ren glesbygd är deltagandet betydligt högre. I kommuner som Vilhelmina och Åsele deltar en betydande del av befolkningen, medan deltagandet i norra Stockholms välbärgade kommuner är betydligt lägre. 

Detta betyder alltså att regeringens beslut kommer ha en oproportionerlig påverkan på landsbygden. Utan studiecirklar och kulturarrangemang riskerar landsbygden att förlora en viktig kulturell resurs. Dessutom kommer mötesplatser som Folkets hus, bygdegårdar och hembygdsföreningar att få det svårare.

I Oxelösund kommer kanske inte pensionärer få delta gratis i mobilcirklar för seniorer, vilket de gör idag. Föreläsningar på lätt svenska för att förstå den svenska sjukvården riskerar ställas in. I Strängnäs kanske det blir kulturarrangemangen riktade till äldre ensamma som inte kommer genomföras. De som bidrar till att ensamma äldre tar sig hemifrån till en mötesplats som idag är gratis att delta i och möta andra äldre. Folklig kultur, som är beroende av studiecirklar för att utveckla kunskap inom hantverk, musik och konst, kan också påverkas. Sverige blir kallare, tommare och plattare. 

Bortom siffror och statistik finns det en djupare aspekt av detta. Studieförbunden skapar meningsfulla möten som bryter ensamhet och bygger gemenskap. Ingen kommersiell aktör kan ersätta den genuina mänskliga kontakten och det meningsskapande utbyte som sker i dessa sammanhang. 

Stå upp för demokratin, civilsamhället och landsbygden. Studieförbunden förtjänar deras stöd, inte deras förakt. 

#rörinteminstudiecirkel 

Richard Eriksson
Ordförande ABF Sörmland

Carina Ålander
Studieombudsman ABF Sörmland