Dra tillbaka varslet inom förskolan – ge lärarna ro

Debatt 24 januari 2023 18:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron och psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom kommuners skol- och omsorgsverksamhet och en de mest växande diagnoserna inom alla åldersgrupper inklusive unga. 

Försäkringskassan skriver i sin rapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” från 2008 att nästan 37 000 svenskar är sjukskrivna för stressrelaterade diagnoser på daglig basis, visar siffror från Försäkringskassan. Nämare 80 procent av dem är kvinnor. Det rör sig framför allt om kvinnor som arbetar i offentlig sektor. ”Vård, skola, omsorg och offentlig förvaltning är riskbranscher för psykisk ohälsa”, står det i rapporten. 



Det är inte det minsta förvånande att det skapas en ohållbar arbetsmiljö i en sektor som så starkt präglas av dokumentationshysteri, effektiviseringskrav, obegripliga mål, ständiga prestationsmätningar och låg bemanning. Det är självklart så att det kan skapa effektivitetsvinster. Men det är inte långsiktigt hållbart i en verksamhet där det i mycket stor utsträckning handlar om att vårda och utbilda. Vi kan ju redan nu se de höga sjuktalen i kommunen och själva föreställa oss den stress det innebär för personalen med vikarier och kanske brist på kollegor i vardagen. 

Det är en stor ekonomisk förlust för samhället när människor blir så sjuka att de inte kan jobba. Inte minst med tanke på att cirka 2┣400 arbetar inom vård, skola och omsorg Katrineholms kommun.



Ovanpå denna verklighet som beskrivits ovan har vi en kommun som i högsta grad späder på stressen inom de kommunala verksamheterna. Två exempel på detta de senaste månaderna är luddiga uttalanden om Viadidakts framtid och nu senast beskedet om att varsla 50 personer inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. 

Redan idag arbetar personalen inom dessa verksamheter under stor vardaglig stress och att då få besked en större organisationsförändring eller varsel minskar inte direkt personalens stress vilket riskerar att elda på sjukskrivningsnivåerna.



Vi i Liberalerna har under de senaste åren lyft och krävt redovisning och åtgärder av de höga sjuktalen inom Vård och omsorgsverksamheten. Vi har också med frenesi slagits för mer personal inom förskolan och även krävt färre barn per avdelning. Och i detta nu kräver vi i första hand att majoriteten i kommunen, M+S, drar tillbaka sitt varsel. Drar tillbaka sitt varsel och istället tar sig tid att faktiskt se och utveckla verksamheten på ett sätt som är till gagn för barn och där personal får den tid och ro för att uppnå detta!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa