Dörren till garderoben är låst och nyckeln bortkastad

Katrineholm Pride 2018.

Katrineholm Pride 2018.

Foto: Stina Jarperud

Debatt2021-08-08 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snart är det dags för Katrineholm Pride, då vi hyllar kärlek, står upp för allas lika värde och lyfter allas rätt att vara sig själva. Det borde vara självklarheter, men det är det inte, och arbetet måste fortlöpa årets alla veckor – inte bara under Prideveckan. 

Många hbtqi-personer lever under hederskultur och normer som hindrar dem från att leva det liv de önskar. Steget ut ur garderoben är i många fall förenat med hot, våld och ibland livsfara. Dörren till garderoben är låst och nyckeln bortkastad.

Hedersförtryck begränsar friheten för tusentals kvinnor, flickor, pojkar och hbtqi-personer. Det upprätthåller en heteronorm och traditionella könsroller. Våldet och förtrycket handlar om en begränsning av individens frihet för att skydda familjens “heder”. Det kan röra sig om kontroll av till exempel klädsel, vart man går, vem man umgås med och att som homosexuell eller transperson tvingas leva ett dubbelliv eller att familjen gör försök till omvändelse. Det sistnämnda kan leda till “uppfostringsresor” och tvångsgiften. 

De senaste åren har stora insatser gjorts: Brottsrubricering för hedersbrott, permanent kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck och ökat arbete i skolorna är några viktiga förslag Liberalerna fått igenom. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda. För att komma till bukt med problematiken måste vi göra mer och öka takten.

Liberala kvinnor och HBT-liberaler föreslår: 

• Ett kompetenslyft för all personal som möter barn i frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Rutiner för vårdgivare och skolor för att upptäcka hedersrelaterade problem.

• HBTQI-kompetens hos de skyddade boendena behöver öka och fler platser behövs för de personer som identifierar sig som män. 

• Rätt till målsägandebiträde vid hedersbrott och stänga dörrar i domstolar för att skydda offren och vittnen. Hedersförtryck ska ingå i grundutbildningen för åklagare.

• Särskilda polisenheter för hedersbrott.

• Obligatorisk samhällsundervisning för nyanlända om hedersförtryck, jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter.

• Låt UD får ett särskilt uppdrag att föra hem barn som förts ur landet för sådant som kvinnlig könsstympning, uppfostringsresor eller tvångsäktenskap. 

Att bekämpa hedersförtrycket är en av de största jämställdhetsutmaningarna Sverige står inför. Sverige ska vara ett land där friheten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet gäller alla.

Johanna Ek
Ordförande, Liberala kvinnor i Sörmland

Jesper Ek
Vice ordförande, HBT-liberaler i Mälardalen