Din digitala frihet ska försvaras i EU!

I Europaparlamentet är det avgörande med en röst som kämpar för frihet, digital rättvisa och innovation.

I Europaparlamentet är det avgörande med en röst som kämpar för frihet, digital rättvisa och innovation.

Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt2024-03-05 15:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagens snabbt digitaliserade värld står vi inför en mängd problem som sträcker sig bortom nationsgränser. Från integritetskränkningar och massövervakning till upphovsrättsfrågor och digital frihet, är det tydligt att de traditionella partierna inte har hållit jämna steg med den teknologiska utvecklingen och dess inverkan på samhället.

En av de mest anmärkningsvärda frågorna är utbredningen av massövervakning och inskränkningar i vår privata sfär, där det kontroversiella lagförslaget Chat Control är ett av många skrämmande exempel. Massövervakning hotar inte bara den personliga friheten utan också den demokratiska processen. När medborgare känner sig övervakade eller rädda för att uttrycka sina åsikter minskar deltagandet i samhället och därmed också tilliten. Istället bör lagar som skyddar privatlivet stärkas och övervakning endast tillåtas när det finns tydliga och konkreta brottsmisstankar.

Framväxten av AI ska ses med lika delar entusiasm och respekt. AI har en enorm potential att förändra våra liv till det bättre. Det är dock av yttersta vikt att AI används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt för att undvika att teknologin utnyttjas till att underminera demokratin. Därför förespråkar Piratpartiet en regleringsram för AI som främjar innovation och samtidigt skyddar individens rättigheter.

Korruption underminerar tilliten till våra demokratiska institutioner och leder till orättvis fördelning av resurser och möjligheter – också i den digitala världen. Sverige fortsätter tyvärr den negativa trenden med att tappa placeringar på korruptionsindexet CPI och har nu nått en ny lägsta nivå. Detta är otroligt oroväckande och inte heller värdigt. Korruption ska bekämpas på alla nivåer, såväl i Sverige som i EU, och transparenta politiska processer som främjar öppenhet och ansvarsutkrävande stärkas.

När tillgången till internet blir alltmer avgörande för utbildning, arbete och samhällstjänster är det av yttersta vikt att alla har lika möjligheter att dra nytta av den digitala världen. Därför är det viktigt att främja digital inkludering och tillgänglighet genom att bland annat öppna standarder, fri programvara och universell tillgång till snabbt bredband i hela EU.

I Europaparlamentet är det avgörande med en röst som kämpar för frihet, digital rättvisa och innovation. Piratpartiet är redo att axla ansvaret för att skydda dessa värden – både i Katrineholm och i EU.

Mikael Enmalm
Vice partiledare och EU-kandidat för Piratpartiet