Demokratin – värd att värna varje dag

Debatt 26 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 26 januari 2021 är det 100 år sedan riksdagen fattade det andra och avgörande grundlagsbeslutet för kvinnlig rösträtt. Kommittén Demokratin 100 år vill uppmärksamma detta genom att uppmana alla medborgare att engagera sig i demokratin. 

Vi har mycket att vara stolta över - ett högt valdeltagande, 87,2 % i riksdagsvalet 2018, och att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade. Vi har hög tillit mellan människor och till våra demokratiska institutioner. Kanske är det därför många av oss tar demokratin för given trots att den på global nivå är på tillbakagång sedan flera år?

 

Antalet demokratier i världen har minskat. För första gången sedan 2001 är autokratier i majoritet. I flera länder har högerpopulistiska ledare fått makten i demokratiska val och sedan gradvis nedmonterat demokratin inifrån. Sveriges demokrati är stark, men vi är inte immuna mot den här typen av förändringar och måste vara vaksamma.

Desinformation och propaganda sprids snabbt i sociala medier och kan påverka den fria åsiktsbildningen. Olika verklighetsbilder gör det svårare att förstå varandras perspektiv. Hot och hat har blivit vardag för många politiker, journalister och andra i offentligheten. Det kan leda till självcensur, att färre tar rollen som förtroendevalda och att journalister undviker att granska och rapportera om vissa frågor. 

 

Många människor känner sig inte heller inkluderade utan upplever att de saknar förmåga att påverka samhället. Ett sådant utanförskap kan leda till minskad tillit både mellan människor och till demokratin. Det finns områden med valdeltagande på över 90% men också områden där färre än 50% röstar. Detta måste tas på allvar.

Den globala pandemin har utsatt vårt samhälle för svåra påfrestningar, stora ekonomiska förluster och arbetslöshet. Det har också medfört inskränkningar i vår mötesfrihet. Det är oklart vilka konsekvenser detta får, men möten mellan människor är en förutsättning för en vital demokrati. 

 

Kommittén har i uppdrag att uppmärksamma och stärka demokratin och ser en enorm kraft i det engagemang som finns i Sverige. Till exempel har närmare 100 olika aktörer undertecknat kommitténs Deklaration för en stark demokrati, en avsiktsförklaring för att främja demokratin genom konkreta, demokratistärkande åtaganden.

Vi behöver alla värna vår demokrati. Våga säg ifrån när fördomar, förakt och hat kommer in i vardagssamtalet! Gå med i ett politiskt parti, en förening eller driv en sakfråga. Det är nu vi ska engagera oss för demokratin! 

Peter Örn
Ordförande kommittén Demokratin 100 år

Lena Posner-Körösi
Demokratiambassadör

Emma Frans
Demokratiambassadör

Rosaline Marbinah
Demokratiambassadör


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Vi som inte röstade på SD måste mobilisera

Vi som inte röstade på SD måste mobilisera

Insändare: Ni som röstade värnade vår demokrati

Ni som röstade värnade vår demokrati

Insändare: Fler lägger sin röst på olika partier

Fler lägger sin röst på olika partier

Ledare: I Centern har de sett faran och förmått att stå emot

I Centern har de sett faran och förmått att stå emot

Insändare: Det måste bli ett slut med politiska vildar

Det måste bli ett slut med politiska vildar
Visa fler