Deltidsarbetet kan kosta en sjuksköterska miljoner

Att arbeta i hälso- och sjukvården har blivit tuffare.

Att arbeta i hälso- och sjukvården har blivit tuffare.

Foto: Hanna Mi Jakobsson

Debatt2024-03-20 10:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att arbeta i hälso- och sjukvården har blivit tuffare. Orimliga arbetstider i kombination med krävande arbetsmiljö gör det svårt att få nödvändig återhämtning. I praktiken upplever många medarbetare att heltidsarbete nästan är omöjligt med hälsan i behåll. I stället blir deltidsarbete ett sätt att orka. I dag jobbar nästan 30 procent av Vårdförbundets medlemmar deltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som huvudsakligt skäl.

Hälsan blir kanske bättre av deltid, men prislappen blir dyr. Våra nya beräkningar visar att en sjuksköterska som arbetar 75 procent förlorar i genomsnitt runt 160 000 kronor om året jämfört med om hen hade arbetat heltid. En specialistutbildad sjuksköterska går miste om ungefär 180 000 kronor. Under ett helt yrkesliv blir det stora summor, upp till 8 miljoner kronor.

Eftersom de flesta som jobbar i vården är kvinnor får det här stora jämställdhetseffekter. Det är en dold kvinnofälla som det inte pratas om: deltidsarbete orsakat av arbetsbelastning och arbetstider.

Förutom att den som arbetar deltid betalar med sin lön, livslön och pension, så förlorar samhället i stort på att sjukvården inte får tillgång till den kompetens som finns. Det råder brist på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – även i region Sörmland. Det kan bli värre i framtiden. Vårdförbundets rapport visar att unga under 29 år i högre grad tycker att arbetsbelastningen är för hög och att många inte tror de kommer stanna i vården hela yrkeslivet. Det kommer försvåra kompetensförsörjningen och leda till längre vårdköer och bristande patientsäkerhet.

Det här beror bland annat på att normen om 40 timmars arbetsvecka är satt för kontor – inte för arbete med patienter. Vi kan inte ta en kaffepaus när det behövs, stänga ner datorn och gå hem klockan 17. Vi jobbar nära patienterna dygnets alla timmar, årets alla dagar. 

Det finns lösningar för att få fler att orka jobba mer och för att förbättra jämställdheten. Om de som jobbar deltid idag orkar heltid imorgon motsvarar det hela 8 000 fler kollegor. Och Vårdförbundets medlemmar kan tänka sig att gå upp i tid med sänkt veckoarbetstid. 

Nu har vi fått nog av att behöva välja mellan att själva bli sjuka eller betala med förlorad lön och pension. Nu kräver vi en förkortad arbetstid för att rädda vården. 

Lena Lindh
Ordförande Vårdförbundet avd Södermanland

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande Vårdförbundet