Dålig inomhusluft riskerar inlärning och hälsa i skolan

Debatt 20 september 2021 21:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan höstterminens start är elever och lärare tillbaka i skolan. Tyvärr har många kommit tillbaka till lokaler med dålig inomhusluft som påverkar både deras inlärning och hälsa. Pandemin har gjort oss medvetna av vikten av bra ventilation inomhus för vår hälsa och för minskad smittspridning. Men alltför få skolor kontrollerar eller kvalitetssäkrar inomhusluften, och kommuner brister i sin tillsyn. Nu behövs ett krafttag på både kommunal och nationell nivå för att säkerställa att elever och lärare har en hälsosam arbetsmiljö. 

För att säkra en god ventilation ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras i skolbyggnader vart tredje år. Det är fastighetsägarens uppgift att göra detta och kommunens ansvar att se till att så sker. Trots detta lagstadgade krav är kunskapen om ventilation dålig hos många fastighetsägare och den mest grundläggande kvalitetssäkringen för inomhusluft genomförs inte i alla skolor. 

Svensk Ventilation har i två omgångar, 2014 och 2019, undersökt hur kommunernas arbete med OVK ser ut. År 2019 svarade enbart tre av tio kommuner att en OVK hade genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren trots att det är ett lagstadgat krav. Det var en tydlig minskning sedan år 2014. Hälften av kommunerna ansåg 2019 att deras egen tillsyn behöver förbättras, vilket var en betydligt högre andel än fem år tidigare. Utvecklingen går åt fel håll.

I barnens miljöhälsoenkät 2019 anger elva procent av vårdnadshavarna att deras tolvåringar upplever återkommande huvudvärk, trötthet eller besvär med ögon, näsa eller luftvägar, på grund av inomhusmiljön de vistas i. Merparten av besvären rapporteras bero på inomhusluften i skolan. Bristfällig ventilation är särskilt allvarlig för de med astma och allergier.

Förälder, lärare och elev bör på ett enkelt sätt kunna informera sig om hur ventilationen och luftkvaliteten är i skolan. Dessvärre är det svårt i dag. För att ta reda på hur ventilationen fungerar är de hänvisade till att leta reda på ett OVK-intyg på skolan. I många fall kommer de att upptäcka att en undersökning inte är gjord de senaste tre åren. De kommer även att se att ventilationen granskas utifrån vad klassrummet ursprungligen är dimensionerat för, men i många klassrum är det betydlig fler barn vilket ökar belastningen på ventilationen.

Skolans arbetsmiljö måste prioriteras upp. Varje kommun måste säkerställa att alla kommunens skolor genomgår och får en godkänd OVK. Det arbetet behöver börja nu.

 

Britta Permats
Vd Svensk Ventilation
Tidigare inspektör på Arbetsmiljöverket och lärare


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu är det klart – nya förskolan i Forssjö har fått sitt namn ✓Över 80 förslag kom in

Nu är det klart – nya förskolan i Forssjö har fått sitt namn ✓Över 80 förslag kom in

Häng med in i nya Skogsborgshallen: "Nu får vi alla möjligheter att ha idrott i en riktig sporthall"

Häng med in i nya Skogsborgshallen: "Nu får vi alla möjligheter att ha idrott i en riktig sporthall"

Nya förskolan i Forssjö får en damm – ska lösa dagvattenproblemet

Nya förskolan i Forssjö får en damm – ska lösa dagvattenproblemet

Nya skolan på Norr tar form – häng med in på en smygtitt: "Här kommer man kunna klättra på fasaden"

Nya skolan på Norr tar form – häng med in på en smygtitt: "Här kommer man kunna klättra på fasaden"

Skola kan läggas ned • 26-årig häktad för otukt

Skola kan läggas ned • 26-årig häktad för otukt
Visa fler