Chefers kunskap om psykosocial arbetsmiljö måste höjas

Debatt 17 maj 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För mycket att göra, för lite tid att vila upp sig på och otydliga regler på jobbet är några av de främsta riskerna som orsakar stress på arbetet. Kunskapen om hur man ska undvika detta är låg hos chefer generellt. Så kan vi inte ha det! Ingen ska riskera att bli sjuk av jobbet.

 

Det är i dagarna sex år sedan föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) infördes. Anledningen var de alarmerande höga ohälsotalen orsakade av psykosociala bekymmer i form av stress och press.

Unionen har under många år genomfört undersökningar om arbetsmiljön bland våra arbetsmiljöombud och den senaste visar att under OSA:ns första fem år har de här frågorna fått en mer framträdande roll i arbetsmiljöarbetet och förändringar till det positiva har skett. Men det är långt ifrån tillräckligt.

 

Nästan 70 procent av arbetsmiljöombuden uppger att stress och arbetsbelastning är den överlägset viktigaste frågan att jobba med i arbetsmiljöarbetet. Ändå ser bara en chef av tre till att medarbetarnas arbetsbelastning inte är så hög att den riskerar att leda till ohälsosam stress. På samma sätt är det bara en chef av tre som säkerställer att medarbetarna vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när de blir så många att de blir svåra att hinna med.

Unionen har länge drivit frågan om att ingen ska bli sjuk på eller av jobbet. Arbetsgivarna måste ta tjänstemännens arbetsmiljöproblem med för hög arbetsbelastning som skapar stress på samma allvar som man tar den fysiska arbetsmiljön, vilken ofta upplevs bättre. Ett sätt är att ge cheferna i sin organisation rätt kunskap och verktyg för att kunna upptäcka risker i arbetsmiljön.

 

Undersökningen visar att på de arbetsplatser där arbetsgivare och arbetsmiljöombud tillsammans bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete tycker man att arbetsmiljön är bättre än på de arbetsplatser där det inte förekommer.

Parterna, de vill säga PTK, LO och Svenskt Näringsliv, har gemensamt avsatt pengar för kurser i arbetsmiljöarbete under åren 2021-2023. Unionen uppmanar arbetsgivare och arbetsmiljöombud att söka ekonomiskt stöd för att, om möjligt, tillsammans gå en arbetsmiljöutbildning. Det ger båda en gemensam grund att stå på när man jobbar vidare för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Fler företag behöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsmiljöombuden på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning för företagens framgång. Inget företag har råd att avstå en bra arbetsmiljö.

 

Martin Linder
Förbundsordförande Unionen

Mari Carlquist
Regionordförande Unionen Östra Sörmland/Gotland


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Grov gängkriminalitet – även i småstäder

Grov gängkriminalitet – även i småstäder

Studentballong från Eskilstuna hittad i kommundirektörens trädgård på Åland – avsändare efterlyses: "Champagne utlovas"

Studentballong från Eskilstuna hittad i kommundirektörens trädgård på Åland – avsändare efterlyses: "Champagne utlovas"

Man finansierade missbruk med stulna apoteksprodukter

Man finansierade missbruk med stulna apoteksprodukter

Ledare: Stärk det sociala arbetet och sluta vifta med armarna

Stärk det sociala arbetet och sluta vifta med armarna

Debatt: Fel av regeringen att skära i biståndet

Fel av regeringen att skära i biståndet
Visa fler