Centrum får inte förvandlas till en ren stenöken

"Magnus Runesson tycker att jag piskar upp en undergångsstämning. Det är inte jag som piskar fram någonting." Det skriver köpmannaprofilen Hans G Winberg.

"Magnus Runesson tycker att jag piskar upp en undergångsstämning. Det är inte jag som piskar fram någonting." Det skriver köpmannaprofilen Hans G Winberg.

Foto: Emma Eriksson/arkiv

Debatt2024-03-16 10:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Magnus Runesson förefaller nöjd med samarbetet med alla fastighetsägare inom Plus Katrineholm. Det är möjligt att det är bra med en blandning av lokal och externa fastighetsägare. 

Men då måste man ha ständig kontroll på utvecklingen. Våra lokala fastighetsägare – ofta födda och uppvuxna i stan – har av naturliga skäl bättre kännedom om kommunen och känsla för vad som kan vara rätt och rimligt i olika situationer än ett utifrån kommande bolag med säte i Stockholm eller Köpenhamn med från början noll kunskap om Katrineholms speciella förutsättningar och med ett huvudsakligt intresse som inskränker sig till att leverera ett hyggligt kvartalsresultat till huvudkontoret.

Magnus Runesson är nöjd med samarbetet inom Plus Katrineholm. Om det nu är det samarbetet som har resulterat i den nuvarande situationen runt Strömplan och Axelssonsfastigheten så påstår jag att det är hög tid att se över och ändra formerna för det hela. Har City-fastigheters planer för Axelssons-lokalen redovisats och diskuterats i Citysamverkan inom Plus Katrineholm? Vad blev det i så fall för reaktioner på de planerna?

Jag påstår inte att varje enskild hyresgästrekrytering behöver redovisas inom samarbetet, men strategiska förändringar som påverkar och styr hela centrumbilden ska banne mig göra det.

Magnus Runesson vill ha fler bostäder i centrum. Och det är väl bra. Men det måste göras på rätt sätt. Oavsett vad cykelfantomerna inom planeringen tycker, så måste det finnas parkeringsplatser även för bilar i framtiden. Det måste också finnas utrymme för gröna oaser. Centrum får inte förvandlas till en ren stenöken. Hur skulle det vara att uppdra åt Provinsfastigheter att någon gång fullfölja sina planer på bostäder i gamla hotelldelen av Kvarnen? Och skulle man inte kunna uppdra åt City-fastigheter att göra bostäder ovanpå Violengallerian så att det huset ges samma höjd som grannfastigheterna?

Magnus Runesson tycker att jag ”piskar upp en undergångsstämning”. Det är inte jag som piskar fram någonting. Finns det en sådan stämning – jag delar inte den – så har den vuxit fram successivt under ett antal år. Det började med att butikerna på Strömplans västra sida ersattes av en restaurang. Det behöver i och för sig inte vara fel, men här misslyckades man med utformningen och ersatte den ljusa och välkomnande ytan med en mörk och ogästvänlig front som snarare skrämde bort eventuella gäster än lockade till besök.

Nästa steg var att ta bort den representativa affärslokalen som gränsade mot Axelsson åt Hantverkargatan ner mot apoteket och förvandla den till en totalt anonym myndighetsmottagning som dessutom skar av apoteket från gatans övriga kommersiella verksamheter. Det stora dråpslaget blev dock sabotaget mot Axelssonslokalen. Det närmast ödelade Köpmangatan som affärsgata och förändrade hela centrumbilden.

Om man till detta lägger att City-fastigheter under två år satt på byggrätten till det nya torghuset utan att få ändan ur vagnen och göra någonting så känns det lite svårt med Magnus Runessons positiva inställning till samarbetet i Citysamverkangruppen och Plus Katrineholm!