Byt ut den svajiga kronan mot euron

Anna Maria Corazza Bildt (L), toppkandidat till EU-valet och Rickard Ydrenäs (L), EU-kandidat Liberalerna, grundare av Europodd.

Anna Maria Corazza Bildt (L), toppkandidat till EU-valet och Rickard Ydrenäs (L), EU-kandidat Liberalerna, grundare av Europodd.

Foto: Pressbilder Liberalerna

Debatt2024-06-05 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det dags för regering och riksdag att se till att Sverige blir en fullvärdig medlem i EU. Byt ut den svajiga kronan mot den stabila euron, skriver EU-valskandidaterna Anna Maria Corazza Bildt (L) och Rickard Ydrenäs (L).

Den 9 juni går drygt 7,6 miljoner svenskar till val till Europaparlamentet. Vi vill att Sverige blir EU-medlem fullt ut genom att gå med i euron. Det skulle gynna både Sverige och Europasamarbetet och ytterligare stärka EU:s inflytande i världen, tillsammans med de länder som vill stärka och utveckla EU. Det handlar om att EU ska stå starkt och enat – ett splittrat Europa spelar Putin i händerna.

De senaste åren har kronan försvagats. Svenskar får mindre för sina pengar utomlands. Kronan är svag mot dollarn och euron. Utsikterna för kronan är osäkra. Medan riksbankschef Erik Thedéen hoppas på att kronan ska stärkas blir svenska hushåll allt fattigare.

Det är därför dags att byta ut kronan mot euron. Till skillnad mot 2003 behövs ingen folkomröstning, utan riksdagen kan fatta beslut på samma sätt som skedde med Nato. Vinsterna av att ha en oberoende penningpolitik är små. Vi är beroende av handel och export med andra länder i Europa. Mindre osäkerhet i valutan skulle leda till mer handel.

Många svenskar har vänner och släkt i Europa. Det skulle underlätta för både handel och relationer om Sverige införde euron som valuta. Att byta ut den svajiga kronan skulle stärka vår konkurrenskraft och ger oss inflytande över frågor som påverkar jobb och välfärd här i Sverige.

Vi ska inte plocka russinen ur EU-kakan för att få inflytande, utan bidra med kompetens och erfarenhet i Europasamarbetet. Sverige måste välja rätt lag och bli EU-medlem fullt ut och sitta vid förhandlingsbordet, där en majoritet av EU-länderna fattar beslut om ekonomi.

Mycket har också hänt sedan folkomröstningen 2003. Storbritannien, som var nära allierad till Sverige, har lämnat EU. Vi har ett krig i Europa, framväxten av en ny säkerhetspolitisk ordning samt en accelererande klimatkris. Liberalerna vill därför att Sverige byter ut kronan mot euron senast 2029.

Vi får ofta frågan till vilken kurs som kronan ska knytas till euron. Vårt svar är att det ytterst är en förhandlingsfråga. Kronan skulle stärkas om vi som land säger att vi vill bli medlemmar och vi ska göra en noggrann utredning.

Få svenska län har ett lika stort behov av ett välfungerande och starkt EU som Sörmland med alla sina företag, som handlar med Europa. För att kunna stoppa gängkriminaliteten, förbättra handeln och stopp miljöförstöringen behöver du rösta för ett starkare Europa.

Sveriges roll i Europasamarbetet ska stärkas genom att införa euron. Ensam är inte stark och precis som i frågan om Nato bör Sverige följa med vårt grannland Finland.

Den 9 juni har du chansen att rösta för mer europeiskt samarbete. Använd din röst! Sveriges roll i Europasamarbetet ska stärkas genom att införa euron. Med L får du ett starkare Europa och ett starkare Sörmland.

Anna Maria Corazza Bildt (L)
Toppkandidat till EU-valet

Rickard Ydrenäs (L)
EU-kandidat Liberalerna, grundare av Europodd