Bort med minutschemat för hemtjänsten

Klockan tickar på.

Klockan tickar på.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2024-04-23 10:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hemtjänsten har under mer än 10 år fått jäkta från dörr till dörr utifrån deras schemaläggningssystem. I varje personals hand eller ficka finns en mobil med nedladdat schema för dagens/nattens alla besök minut för minut. Dessutom har kommunen infört sen en tid även ett nyckelfritt system i mobilen som underlättar otroligt mycket när man ska öppna låsta dörrar hos boende. Inga mer nyckelknippor i fickan.

Schemaläggningen är minutlagd. Varje hemtjänstboende har efter beviljad ansökan av omsorgsbehov fått en tilldelad tid för omsorg, och hur många gånger det ska ske under en dag och natt. Nu börjar minuterna ticka. Alltså finns det en plan på hur många minuter varje besök får ta. Inga utrymmen för behov av extra omsorg eller något annat som händer vid besöket. Beviljat bistånd finns med i mobilens tidläggning. Det som är inladdat i tid heter numera schablontid. Schablontid är en genomsnittstid för den beviljade insatsen. Vissa boende behöver längre besök, andra kortare. För vissa fall kan uppskattad tid användas. Det är en beräknad tid för den beviljade insatsen.

Oavsett paketering av ordval minutstyrning eller schablontid vet alla att tiden som finns på schemat minutlagd kommer påverka närvaron och omsorgen. Oerfaren personal tittar oftare på mobilen för att hinna med till nästa plats och därmed glömmer bort vem dom är till för.

Språket är otroligt viktigt för all kommunikation inom vård och omsorg. Personal som pratar med en boende som är sjuk, kroppsligt sliten och ofta med sämre hörsel och klarar inte av svenska språket fullt ut kommer omsorgen påverkas stort med troligen eventuella missförstånd.

Det är dags för en renässans av äldreomsorgen. Just nu är det svårt att hitta personal som är utbildad. Det får inte bara bli en arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa som behöver praktik och språkträning och dessutom kanske inte vill jobba inom äldreomsorgen. Att ge omsorg behövs mer av välmående personal, inte stressade med en klump i magen. Ta bort minutstyrningen och reformera nuvarande test av bemanningshandboken. Våra medborgare är värda mer av vård och omsorg utifrån en medmänsklig insats. Katrineholm kan bättre!

Fullmäktigeledamöter för KD
Joha Frondelius
Marian Loley
Alexander Forss
Dag Dunås