Bättre beredskap för måltider i kommunen behövs

Debatt 22 april 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad som orsakar nästa kris i Sverige eller vårt närområde, och hur en sådan kris kommer att gestalta sig, är svårt att sia om. Vi vet dock med säkerhet att en ny kris kommer, förr eller senare. Vi vet också att om vi inte kan säkerställa livsmedelsförsörjningen under kris så kan resultatet bli ytterst allvarligt för vårt land. En liten försmak på svårigheterna att försörja medborgare och verksamheter med det som behövs har vi sett under pandemin. Och kriget i Ukraina visar att det otänkbara faktiskt kan hända.

 

Under början av året presenterade Livsmedelsverket en rapport där det undersöktes hur många kommuner som har beredskapsplaner för sin måltidsorganisation. Av de svarande angav då bara sex av tio kommuner att de hade en beredskapsplan. Det var emellertid en ökning jämfört med den tidigare undersökningen som genomfördes 2018 och tillskrivs i stora delar erfarenheterna av pandemin.

Måltidsverksamheter är beroende av att varuleveranser kommer fram, att el, vatten och IT fungerar, och att det finns personal som kan arbeta. Att ta fram en beredskapsplan innebär en systematisk analys av vad som krävs för att verksamheten ska fungera, vilka konsekvenser det får om den inte fungerar, samt att ta fram planer och åtgärder för att måltider ändå ska kunna tillagas och serveras. Det anser vi att alla kommuner bör göra.

 

Vi noterar att Livsmedelsverket i höst kommer att publicera en handbok som ska stödja kommuner och regioner i arbetet med beredskapsplaner för måltidsorganisation. Det ser vi positivt på, men vi menar att åtgärden inte står själv utan ett krav på att alla Sveriges kommuner ska ha uppdaterade sådana beredskapsplaner. Vi kan inte vid en kris ha vissa kommuner där de mest sårbara invånarna inte får mat. Målsättningen måste vara att försörjningen ska fungera överallt.

Frågor rörande säkerhet och beredskap är något vårt parti prioriterat högt under många år. Sett till den senaste tidens händelser är vår förhoppning att även de övriga partierna visar framsynthet och börjar ta beredskapsfrågan på allvar. För när nästa kris väl inträffar är det för sent.

 

 

Per Söderlund (SD)
Riksdagens Försvarsutskott

Staffan Eklöf (SD)
Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Mica Vemic (SD)
Gruppledare Katrineholm

Lars-Göran Karlsson (SD)
Gruppledare Vingåker


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Lyckad premiär av den obemannade butiken i Österåker – Susanna: "Det här är framtiden"

Lyckad premiär av den obemannade butiken i Österåker – Susanna: "Det här är framtiden"