Barns och äldres behov borde lyfts mer i valrörelsen


Joha Frondelius (KD) och partikamrater skriver om det valrörelsen borde handlat mer om.
Joha Frondelius (KD) och partikamrater skriver om det valrörelsen borde handlat mer om.

Debatt 11 oktober 2022 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill säga ett stort tack till dig som deltagit i valet och röstat. Vår demokrati fungerar.


Vi Kristdemokrater tackar för förtroendet och tar vårt politiska ansvar på mycket stort allvar. Vi saknade debatten om barn och äldres behov i Katrineholm och från många av Sveriges kommuner. Gängkriminaliteten med det ökade dödliga våldet blev de stora rubrikernas återkommande budskap.

Vi har under många decennier hört om dåliga förutsättningar i förskolan och i skolan för barn och unga. Det visar sig i skolresultaten som Katrineholm under Socialdemokraternas ledning i över 100 år misslyckats med utifrån gällande lagstiftning. Stora barngrupper i förskolan, låg och mellanstadiet ger sämre förutsättningar för att lyckas med skolans uppdrag. Vem vill jobba under dessa villkor?

Äldres behov och utbudet av omsorg ”glömdes” bort i valrörelsen. Vi i KD försökte lyfta frågorna i de forum vi blev inbjudna till, men få partier lyssnade och vill förändra förutsättningarna. Det saknas medarbetare nu och i framtiden inom äldreomsorgen. Varför är det så att vi blundar för äldrefrågor som blir obekväma? Vi i KD tar varje samtal från våra äldre som behöver hjälp och stöd på största allvar. Åldersdiskrimineringen syns och hörs även i Katrineholm.

Medarbetare (personal) som trivs och uppskattas av arbetsgivaren gör jobbet med glädje och utifrån sin bästa förmåga. En helt avgörande faktor är att lyssna och kommunicera mellan chefer och medarbetare. För att få en stabil arbetsmiljö för medarbetare och ledning måste chefsbytena bli färre. Vi ser gärna fler internutbildningar för kommande chefer som vill bo och leva i samma kommun som jobbet finns. Ibland upplever vi att förändringsvindarna på grund av chefsbyten med nya teorier rubbar långsiktiga mål.

Inför 2023 så kommer de ökade kostnaderna inom energi, bränsle, räntor och mat påverka alla i kommunen. Katrineholm kommer även detta pandemi och valår uppleva ett bokslut som visar på ett stort överskott i pengar. Dock ska det tilläggas att det finns stora underskott inom barn och äldres verksamheter, inte i pengar. Men i en verksamhet som behöver fortsätta arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare: Trygga god och bra tillgång på utbildad personal som når resultatmålen.
Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Alexander Forss (KD)
Dag Dunås (KD)
Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa