Återupprätta arbetslinjen – inför ett bidragstak

Debatt 25 maj 2023 20:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utanförskapet är Sveriges största samhällsproblem. Runt 725 000 personer i arbetsför ålder – 25 000 i Sörmland – försörjs idag helt av sociala ersättningar. Ungefär hälften av dessa skulle kunna ta ett jobb.Och jobb finns. På Arbetsförmedlingen fanns i mars 30 000 lediga tjänstejobb som endast kräver en kortare introduktion eller utbildning, varav 1 300 i Sörmland. Att dessa tjänster inte tillsätts beror delvis på att det inte alltid lönar sig att ta ett jobb.

I rapporten Att börja eller inte börja arbeta jämförs inkomsterna för olika typhushåll. Dels hushåll där de vuxna arbetar heltid med en lön motsvarande ett vårdbiträdes, dels hushåll där försörjningen utgörs av sociala ersättningar och bidrag.

Hushåll som lever på a-kassa eller etableringsersättning tjänar på att börja arbeta. Däremot, för ett par med ett barn, där de vuxna lever på ekonomiskt bistånd, ökar den disponibla månadsinkomsten med bara 200 kronor om en av dem börjar arbeta. Med fler barn uteblir den ekonomiska vinsten helt.Att ha ett arbete kan vara skillnaden mellan utanförskap och integration. För att öka drivkrafterna att arbeta föreslår vi följande åtgärder:

Skärp kraven på aktivitet
Motprestationen för att få ekonomiskt bistånd måste öka. Maximalt bistånd kräver att mottagaren på heltid ägnar sig åt aktiviteter som gör personen mer anställningsbar.

Inför ett bidragstak
Det totala belopp som ett hushåll kan få genom olika typer av bidrag måste tydligt skilja sig från försörjning av arbete. Villkor och nivå på bidragstaket måste utredas för att undvika orimliga sociala effekter.Förstärk nystartsjobben
Anställning av långtidsarbetslösa eller nyanlända innebär en skattereduktion som ökar incitamenten att anställa. Den höjda skattereduktionen som infördes under pandemin måste permanentas och lönetaket för nystartsjobb höjas till 25 000 kronor i månaden.

Bygg ut jobbskatteavdraget
Höga skatter vid låga inkomster i kombination med generösa sociala ersättningar minskar drivkrafterna att börja jobba. Jobbskatteavdraget har visat sig främja sysselsättningen och måste därför byggas ut.

Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen
Öka antalet långtidsarbetslösa som anvisas till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar med 25 procent och renodla Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag.Regeringen har talat om bidragsreformer och skattesänkningar. Men nu krävs konkreta förslag. Det måste alltid löna sig att arbeta. Fler måste få uppleva vinsterna av att ha ett jobb.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa