Återinför valfrihet i hemtjänsten i Vingåker

Debatt 6 juni 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna tror på människans förmåga att bestämma över sitt eget liv. Att bli gammal och behöva hjälp är en stor omställning. Att dessutom behöva ta emot den hjälpen av en främmande person, eller kanske 23 olika främmande personer, gör inte omställningen lättare.

 

Moderaterna i Vingåker vill att valfriheten inom hemtjänsten återinförs i Vingåker, alltså att den som har hemtjänst ska kunna välja vem som utför hemtjänsten. Med valfrihetssystem kan den som har hemtjänst välja att anlita ett privat hemtjänstföretag och om de inte gör ett bra jobb kan personen byta hemtjänstutförare. Idag finns ingen möjlighet att byta om man är missnöjd, det är bara kommunens hemtjänst som finns att tillgå.

 

Vad menar Moderaterna med att ”införa” valfrihet? Jo, varje kommun väljer själv som de vill tillämpa Lagen om valfrihet (förkortas LOV) eller inte. Om lagen tillämpas får privata aktörer etablera sig på marknaden i kommunen. Om kommunen väljer att inte tillämpa lagen får invånarna nöja sig med den hemtjänst kommunen erbjuder och kan inte byta utövare.

 

När LOV avskaffades i Vingåker under 2020 angav den styrande majoriteten (S, C, KD, MP) som skäl att ”det finns ju ändå ingen privat aktör i Vingåker så det finns inget behov av att ha valfrihetssystem”. Moderaterna, genom Charlotte Prennfors (M), fick då igenom en ändring i beslutspunkten som innebar att avskaffandet skulle anses som tillfälligt och om det i framtiden dyker upp en seriös aktör ska kommunen återinföra valfrihetssystemet. 

Såhär två år senare har vi sett att effekten av avskaffandet varit att seriösa aktörer inte söker sig till Vingåker eftersom de kan läsa sig till på nätet att Vingåker har avskaffat valfrihetssystemet. Moderaterna anser därför att det var ett misstag att avskaffa valfrihetssystemet och vill nu återinföra det.

 

Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att lagen om valfrihet återinförs inom hemtjänsten i Vingåkers kommun för att ta bort tröskeln för de seriösa företag som önskar etablera sig i Vingåker. Detta i hopp om att de invånare som har hemtjänst ska ges tryggheten av att kunna välja vem som hjälper dem i vardagen. Valfrihet är trygghet.

 

Moderaterna i Vingåker genom

Anna Lejon (M)

Charlotte Prennfors (M)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa