Återigen står vi inför en perfekt storm

En ekonomisk vinterstorm är på ingång.
En ekonomisk vinterstorm är på ingång.

Debatt 26 september 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur ska vi klara de skenande kostnaderna under kommande vinter? Det frågar sig just nu många svenska hushåll. Utöver stigande räntor, mat- och bränslepriser måste vi nu alla förbereda oss för köldmånadernas elräkningar. För många företagare innebär situationen dessutom dubbelt magknip. De måste också se till att sina företag överlever kostnadskrisen.

Den tidigare goda elförsörjningen har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling. En stabil tillgång på el till rimliga priser har bidragit till svenska företags internationella konkurrenskraft och att Sverige lockat till sig utländska investeringar. Även andra grundläggande förutsättningar såsom en välfungerande skola, en hög tillit och ett förutsägbart rättssystem har historiskt varit en viktig grund för tillväxt. 

Men nu är situationen delvis en annan. Underinvesteringar i det svenska elsystemet i kombination med den europeiska energikrisen, i spåren av invasionen av Ukraina, har försatt svenska företag i ett prekärt läge.

Energikrisen och den rusande inflationen kommer dessutom i ett läge där företagen redan varit hårt pressad och förhoppningsvis är den kris vi nu står inför av övergående art. Men de politiker som nu tillträder efter valet bör vidta kraftfulla åtgärder för att mildra effekterna så mycket som möjligt. För om våra företag går omkull kommer vi alla att drabbas. Sörmlands företag och dess anställda genererar miljontals kronor i skatteintäkter. Livskraftiga företag här i länet gör att vi har råd med vår gemensamma välfärd samtidigt som de genererar jobb.

På nationell nivå är energiförsörjningen och elpriserna avgörande på kort sikt. Men även de nya och nygamla kommunstyren som nu tillträder här i Sörmland kan göra sitt för att länets företag ska klara sig trots allt högre kostnader. Det som kommunerna framför allt kan göra är att undanröja byråkrati och kostnader för företagen i deras kontakter med förvaltningen, så att företagen kan ägna full kraft åt sin produktiva kärnverksamhet. De kommuner som äger egna energibolag bör se över produktionen och om möjligt öka denna.

Många företag har möjlighet att genom investeringar eller verksamhetsförändringar åstadkomma energieffektivisering, ökad elproduktion eller installation av reservkraft. För många av de förändringarna kommer det krävas kommunala tillstånd. För att förändringarna ska komma till stånd så fort som möjligt behöver företagen tydlig vägledning från kommunerna om vad som krävs för en snabb och smidig tillståndsprocess. 

Dessa åtgärder skulle lätta bördan för Sörmlands entreprenörer och ge dem bättre förutsättningar att rida ut stormen. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom även denna kris.

Sofia Sjöström
Regionchef Svenskt Näringsliv Södermanland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa