Använd mark på Lövåsen som redan är exploaterad

Debatt 24 april 2022 21:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med att detaljplanen för Lövåsen-Uppsala beslutades av Bygg- och Miljönämnden den 6 april röstade Miljöpartiet nej till förslaget. Det innebär inte att vi är emot en flytt av de centralt belägna bensinstationerna i Katrineholm och inte heller uppförande av ett Truck-stopp. Men vi menar att dessa verksamheter istället kan etableras på områden på Lövåsen som redan är exploaterade och tagna i anspråk. För vår del handlar det om att vi inte ständigt ska lägga ny mark under asfalt och betong. Av samma skäl tog vi avstånd från den skrivning som förordar ett byggande av etapp 2 av Östra förbifarten mellan Biltema-rondellen och Strängstorp när kommunstyrelsen den 23 februari i år svarade på Trafikverkets remiss "Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033".

I rapporten ”Impacts, Adaptation and Vulnerability (”Effekter, anpassning och sårbarhet”) som publicerades av IPCC i slutet av februari 2022 pekar rapportförfattarna på de samband som råder mellan klimat, biologisk mångfald och mänsklig aktivitet och hur viktigt det är att förstå och respektera dessa samband. Det handlar om livets väv, om vikten av artrikedom och om hur vi människor förhåller oss till helheten, det vill säga den natur som vi själva är en del av.För att klara framtida livsmedelsproduktion måste vi öka försörjningsgraden samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden. I vårt budgetförslag för 2022 föreslog vi att Katrineholms kommun ska ta ett policybeslut som innebär att vi slutar bygga på jordbruksmark. Vi vill också se ett nytänkande när det gäller etableringar så att mark som redan är tagen i anspråk används bättre. 

Den senaste rapporten från IPCC, Climate Change 2022: "Mitigation of Climate Change" (”Begränsningar av klimatförändringarna”) som kom för bara någon vecka sedan, understryker hur bråttom det är att agera om vi överhuvudtaget ska ha en chans ett nå 1,5-graders-målet. Många bedömare tvivlar på att det ens är möjligt längre.För att motverka effekterna av de olika kriser vi ser allt tydligare tecken på måste vi komma bort från ”business as usual”, vi måste tänka nytt och annorlunda, och framför allt vara rädda om den natur vi har runt omkring oss, oavsett om det handlar om odlingsbara jordar, mossar med flerhundraåriga tallar eller skogsmark. Miljöpartiet är en garant för att dessa värden respekteras så långt det går.Nicklas Adamsson (MP)
Gruppledare och 2:e vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden Katrineholm

Sanna Cronhielm (MP)
Ersättare i Bygg- och Miljönämnden Katrineholm


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Det är inte alltid det går så lätt som i Katrineholm

Det är inte alltid det går så lätt som i Katrineholm

Ännu inget eldningsförbud – räddningstjänsten: ''Färre skogsbränder i år''

Ännu inget eldningsförbud – räddningstjänsten: ''Färre skogsbränder i år''

71-åriga Dorothee cyklar nära 1 000 mil för miljön: "Vi måste göra något för klimatet"

71-åriga Dorothee cyklar nära 1 000 mil för miljön: "Vi måste göra något för klimatet"

Insändare: Bli vegan i sommar – bekämpa världssvält

Bli vegan i sommar – bekämpa världssvält

Varm midsommar väntar sörmlänningarna – och ännu varmare blir det

Varm midsommar väntar sörmlänningarna – och ännu varmare blir det
Visa fler